Aktuella ärendetider

Här har vi samlat Länsstyrelsens ärendetider med utfallet för de senaste tre månaderna. Länsstyrelsens mål för ärendetider anges i dagar, veckor och månader. När vi klarar minst 90 procent av alla ärenden inom den utsatta tiden, så anser vi att vi uppfyller målet.

Samlat resultat för ärendetider 2017

Bild på översikt över ärendetider 2017 

Skälet till att ha 90 procent som mål är att det finns ärenden som är mer komplexa eller av andra orsaker inte går att fatta beslut om inom den tid vi satt som mål. Ett enskilt ärende kan alltså ta både kortare och längre tid än den tid som vi anger nedan. Vi uppdaterar informationen om aktuella ärendetider varje månad.

Målsiffran nedan visas i tidsenhet dagar, veckor eller månader (mån).

Ärendeslag

Djur och natur 

Mål

OktNovDec
Djurskyddsanmälningar 3 mån1​1​1
Förprövning av djurstallar8 veckor 7-​8
Kommunala strandskyddsdispenser, granskning 3 veckor 2 3​2
Kommunala strandskyddsdispenser, överprövning5 mån 57​6
Samråd för ingrepp i naturmiljön 6 veckor ​7​6​6
Tillstånd och dispens inom naturskydd  7,5 mån191015​
  

Miljö och klimat 

 
Anmälan om mindre ändring av tillståndspliktiga anläggningar 2,5 mån       -​10​10
Anmälan om vattenverksamhet 8 mån​9​819​
  

Lantbruk och landsbygd 

 
Ansökan om förvärvstillstånd enligt jordförvärvslagen 30 dagar 1118​27
  

Människa och samhälle 

 
Lönegaranti  5 dagar
  

Samhällsplanering och kulturmiljö

 
Avverkning nära ett fornminne  10 veckor​109​8
Ansökan ingrepp i fornlämning  5,5 mån589
Bygglovsärenden, överklagande av lov - förhandsbesked 5 mån8514
​Bygglovsärenden, överklagande av bygglov för bostäder, ej fritidsbostäder​4 mån​85​-
Kyrkliga kulturminnen  5 mån 126

Detaljplaner 

 
Granskning av detaljplaner 45 dagar​35​3233​

Energi- och investeringsstöd 

 
Solceller - ansökan om utbetalning6 mån ​52​4
​Tiden ovan anger tiden för handläggning av själva utbetalningen av solcellsstöd som du kan ansöka om när du fått beviljat beslut om att få stöd. När du skickar in en ansökan om stöd till solceller så dröjer det för närvarande cirka 1 år och 10 månader innan du får beslut i ditt ärende.
  

Skicka allt via e-post 

Flygande e-brevVi hanterar ditt ärende mest effektivt om du e-postar oss.

Har du tunga filer? Spelar ingen roll. Skicka e-post till vastragotaland@lansstyrelsen.se och be om inbjudan till tjänsten Filskick. Då kan du skicka e-post på upp till 2 GB till Länsstyrelsen.