Skog skyddas för fågellivet i Svartedalen

Länsstyrelsen har beslutat att skydda ytterligare fyra delområden på sammanlagt 164 hektar i Svartedalens natur- och friluftsområde.

Svartedalens två naturreservat är tillsammans ett av södra Sveriges största vildmarksområden. Naturreservaten omfattar cirka 2 740 hektar skogsmark varav knappt 1 500 hektar sedan tidigare är undantaget från skogsbruk. Genom detta beslut blir ytterligare cirka 136 hektar skog undantaget från skogsbruk och kommer därför att utvecklas mot en naturlig gammelskog.

Svartedalen

Svartedalen ingår i EU:s nätverk av Natura 2000-områden, inte minst med tanke på fågellivet. Här finns skyddsvärda arter som tjäder, fiskgjuse, nattskärra och olika ugglor.

Det här är en av länets största enskilda investeringar i naturreservat någonsin och har därför delats upp i två omgångar där det sista skyddsarbetet slutförs 2015. Tillsammans med myr- och hällmarker omfattar det utökade skyddet cirka 300 hektar över två år.

– Genom det utökade skyddet anser vi att Sveriges åtaganden i Svartedalen gentemot EU blir uppfyllda, säger biolog Peter Post på Länsstyrelsen Västra Götaland.

Fakta om Svartedalen
Svartedalen ligger i Lilla Edets, Kungälvs och Stenungsunds kommuner. Svartedalen består av två olika naturreservat som ligger intill varandra. Det största heter Svartedalens natur- och friluftsområde och är 2 730 hektar stort, varav 2 218 är skogsmark. Det bildades 1999. I detta naturreservat är skogsbruk delvis förbjudet. Del av marken ägs av Naturvårdsverket, resten är i privat ägo. Det andra naturreservatet heter Svartedalens vildmarksområde och är på 676 hektar, varav 522 hektar är skogsmark. Det bildades 1988. All mark här ägs av Naturvårdsverket. Större delen av Svartedalen är utpekat som Natura 2000-område enligt EU:s fågeldirektiv. Fågelarter som enligt EU måste bevaras inom området är storlom, bivråk, fiskgjuse, järpe, tjäder, berguv, sparvuggla, pärluggla, nattskärra, spillkråka, tretåig hackspett och orre.


 Kontaktpersoner

Länsstyrelsen Västra Götaland
Peter Post
Biolog
010-224 47 29 peter.post@lansstyrelsen.se
                                            Pressansvarig:
Anita Nilsson
010-224 45 46
0736-60 51 18
anita.nilsson@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland