Omkring 275 döda sälar längs Västkusten

Under vår och sommar har cirka 275 knubbsälar dött längs svenska Västkusten. Under den senaste veckan har det skett en markant ökning främst kring Göteborg. En säl som analyserats i samband med kartläggning av tänkbara orsaker har visat sig bära på en för säl helt ny influensatyp, A H10N7. Om detta virus är orsaken till den höga säldödligheten är inte klarlagt.
Under vår och sommar har cirka 275 knubbsälar dött längs svenska Västkusten.

Säldöd har hittills slagit till tre gånger mot den svenska Västkusten. Första gången var 1988 då drygt hälften av populationen slogs ut. Andra gången var 2002 då cirka 7 000 individer dog i Skagerrak och Kattegatt varav 4 000 i Sverige. Mellan 2002 och 2007 ökade populationen igen men under 2007 var det åter säldöd med cirka 3 000 döda sälar längs Västkusten.

Den här gången skiljer sig sjukdomens spridning markant från de utbrott av sälpest (Phocine distemper virus) som vi hade 1988 och 2002 enligt förste intendent Tero Härkönen, Naturhistoriska riksmuseet. Då började epidemierna på ön Anholt i Kattegatt och spred sig stegvis till angränsande vatten. Men nu karakteriseras epidemin av sporadiska fall i stort sett längs hela Västkusten, även om de flesta döda sälar driver i land i Göteborgs skärgård och upp till Orust.

Länsstyrelsen håller nu på att ta fram riktlinjer till kustkommunerna för hantering av större mängder döda sälar om det blir aktuellt.  Informationscentralen för Västerhavet kommer fortlöpande informera om aktuell situation.

Den som hittar döda sälar ska i första hand kontakta den kommun där fyndets gjorts och i andra hand Naturhistoriska riksmuseet. Kontakt med döda djur bör alltid undvikas.

Information om situationen kring döda sälar längs västkusten kommer fortlöpande uppdateras här.


 Kontaktpersoner:

Informationscentralen för Västerhavet

Anna Dimming
0736-60 15 12

Stellan Elmer
070-634 28 99