Onormalt många döda knubbsälar i Kattegatt

Under vår och sommar har totalt 500 knubbsälar dött i Kattegatt varav ungefär hälften på danska sidan. De senaste veckorna har mängden observationer ökat markant, främst i Göteborgs södra skärgård, men det är ännu oklart vad som är orsaken till den ökade dödligheten.
Onormalt många döda knubbsälar i Kattegatt

Det pågår nu provtagning på döda och levande sälar längs kusten av Naturhistoriska riksmuseet för att få svar på om Västkustens sälpopulation är utsatt för en ny epidemi. Sälpesten har hittills slagit till tre gånger mot den svenska Västkusten. Första gången var 1988 då drygt hälften av populationen slogs ut. Andra gången var 2002 då cirka 7 000 individer dog i Skagerrak och Kattegatt varav 4 000 i Sverige. Mellan 2002 och 2007 ökade populationen igen men under 2007 var det åter säldöd med cirka 3 000 döda sälar längs Västkusten.

Länsstyrelsen håller nu på att ta fram riktlinjer i samarbete med Jordbruksverket till kustkommunerna för hantering av större mängder döda sälar om det blir aktuellt. Informationscentralen för Västerhavet kommer fortlöpande informera om aktuell situation.

Den som hittar döda sälar ska i första hand kontakta den kommun där fyndets gjorts och i andra hand Naturhistoriska riksmuseet.


 

Kontaktpersoner:
Informationscentralen för Västerhavet

Anna Dimming
0736-60 15 12

Stellan Elmer
070-634 28 99