Vi måste omedelbart börja spara på vattnet

Det torra vädret består. Många av länets sjöar och vattendrag har nu mycket låga vattennivåer. Länsstyrelsen uppmanar därför alla som tar vatten från sjöar och vattendrag att omedelbart upphöra med det.
Ösan

Den långa varma och torra perioden har gjort att vattentillgången i länet har minskat mycket. Nu är risken stor att både växter och djur tar skada om vi fortsätter ta vatten från sjöar och små och medelstora vattendrag i Västra Götaland.

Enligt Sveriges geologiska undersökning (SGU) understiger grundvattennivåerna normala värden i delar av Västra Götaland. Samtidigt pekar SMHI:s flerdygnsprognos på att det torra och varma vädret består.

Det här är en svår situation för våra växter och djur. Vattenlevande insekter, som dagsländor och bäcksländor, tar skada vid onaturligt låga vattennivåer. Fiskarna, som gärna äter sländor, far illa. Även blötdjur, exempelvis flodpärlmusslan, är beroende av ett fritt rinnande vatten.

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet över uttag av både grund- och ytvatten. Länsstyrelsen kan förbjuda uttag av vatten.

Vi bedömer att bevattning från länets små och medelstora vattendrag nu i de flesta fall kan skada allmänna och enskilda intressen. Därför krävs tillstånd enligt miljöbalken. Den som bevattnar utan tillstånd eller i strid med lämnat tillstånd riskerar åtalsanmälan och kan fällas för brott mot miljöbalken.

Frågor om bevattning från kommunala vattentäkter hanteras av respektive kommun.

Bevattnare som för sin verksamhet har tillstånd från Mark- och Miljödomstol ska följa de av domstolen fastställda villkoren


Kontakta oss

Pressansvarig:
Jan Mogol
Telefon: 010-224 45 52
Mobil: 0705-60 71 21