Luftföroreningar påverkar pollenallergiker

Våren är här! Men för många innebär den efterlängtade vårblomningen känning av pollenallergi. En ny studie visar även på ökad användning av allergiläkemedel vid samtidig förekomst av pollen och olika luftföroreningar.
Blommande klibbal. Foto: Katrina Envall

Studiens syfte har varit att visa om besvär för pollenallergiker ökar vid samtidig förekomst av allergiframkallande pollen och olika luftföroreningar – marknära ozon, kvävedioxid och partiklar. Detta undersöktes genom att analysera försäljning och förskrivning av allergiläkemedel i förhållande till olika halter i luften av pollen och dessa luftföroreningar.  

Resultaten visar att det finns ett samband, och att det går att ta fram ett index som tar hänsyn till både pollenhalter och luftföroreningar. De visar även att det har stor betydelse vilken vädertyp som råder för förekomsten av både pollen och luftför­oreningar.  

I Sverige lider 25 procent av befolkningen av pollenallergi, vilket innebär sämre livskvalitet för många och samtidigt stora kostnader för samhället.

– Med utvecklade pollenprognoser, som även tar hänsyn till luftföroreningssituationen och väderläget, skulle pollenallergiker utifrån dessa kunna förebygga en del av sina besvär genom att undvika exponering och ta sina läkemedel i tid, säger Åslög Dahl, forskare på institutionen för biologi och miljövetenskap vid Göteborgs universitet.  

Studien har genomförts av Göteborgs universitet på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

 


 Kontakta oss

Göteborgs universitet
Åslög Dahl
Fil. dr., forskare
031-786 26 64
0707-55 69 62 aslog.dahl@bioenv.gu.se  

Länsstyrelsen Västra Götaland
Katrina Envall
Projektledare
010-22 44 862
0736 60 52 94 vattenvard.vastragotaland
@lansstyrelsen.se

 Pressansvariga

Göteborgs universitet
Carina Eliasson
Pressinformatör
031-786 98 73
0766-22 98 73 carina.eliasson@science.gu.se

Länsstyrelsen Västra Götaland
Anita Nilsson
010-224 45 46
0736-60 51 18 anita.nilsson@lansstyrelsen.se