Landshövdingen besöker Sotenäs kommun

Under kommande tre år planerar landshövding Lars Bäckström att besöka länets samtliga 49 kommuner. Den 6 mars startar kommunturnén i Sotenäs kommun.
Lars Bäckström. Foto: Anders Wejrot

Syftet med besöket är att träffa representanter för kommun, lokala företag, organisationer med mera för att diskutera aktuella frågor. Samtidigt kommer det från Länsstyrelsens sida att informeras om vad som görs för att bidra till ett hållbart samhälle inom olika områden – miljö, klimatanpassning, energi, landsbygdsutveckling, strandskydd, integration, bostadsfrågor med mera.

Vid besöket i Sotenäs kommun står bland annat möte med Mats Abrahamsson, kommunstyrelsens ordförande, på programmet. Kommunen kommer att informera om industriell symbios i Sotenäs och planerad biogasanläggning i Kungshamn. Ett besök görs även hos Fiskarföreningen Norden i Smögen. Under våren planeras även kommunbesök i Härryda, Mark, Gullspång, Vänersborg och Lidköping.


Kontakta oss

Pressansvarig:
Jan Mogol
Telefon: 010-224 45 52
Mobil: 0705-60 71 21
 
Kommunikationschef:
Annika Braide
annika.braide@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 45 43
Mobil: 0736-67 51 88