Ännu ett steg mot 2050 

Publicerad
2012-08-24
Kategori
Samhällsplanering & kulturmiljö
Ämnesområde
Energi

Visionen om att Sverige år 2050 ska nå målet om noll nettoutsläpp av växthusgaser innehåller många utmaningar. I en ny broschyr visar Västra Götalands läns aktörer att man vill och kan vara föregångare för att nå målet.

Ja 
Broschyren Färdplan 2050 - Vad ser västsvenska aktörer för möjligheter att bidra till klimatvisionen
Broschyren Färdplan 2050 - Vad ser västsvenska aktörer för möjligheter att bidra till klimatvisionen

Broschyren är ett sammandrag av synpunkter som framkommit under de dialogmöten som genomförts i början av 2012 kring Färdplan 2050.

Länsstyrelsen har haft regionala dialoger där över 400 företrädare för länets aktörer har medverkat. Det har framgått att Västra Götalands län har ett antal styrkeområden inom bland annat biogas, vindkraft, jord- och skogsbruk, samhällsplanering, byggnation, fordon, transporter och petrokemi.

Läs broschyren

 

 Läs rapporten Återrapportering - Färdplan 2050

Senast uppdaterad: 2012-08-24    

Kontakta oss

Samhällsbyggnadsenheten
samby punkt vastragotaland snabela lansstyrelsen punkt se¤samby punkt vastragotaland snabela lansstyrelsen punkt se