500 djurarter i Kattegatt för 130 år sedan 

Publicerad
2012-07-25
Kategori
Djur & natur, Miljö & klimat
Ämnesområde
Hotade växter och djur, Skyddad natur, Tillståndet i miljön

Projekt Hav möter Land digitaliserar en historisk biologisk undersökning av Kattegatts djurliv. I den finns uppgifter om att det funnits omkring 500 arter i havet 130 år tillbaka i tiden.

Ja 
Utsnitt ur en handritad karta från 1800-talet
Utsnitt ur en handritad karta från 1800-talet.

År 1883-1886 gjorde den danske biologen Carl Georg Johannes Petersen en mycket omfattande biologisk undersökning i Kattegatt.  

– Petersens material är unikt och det äldsta med så omfattande och detaljerad information om havsbottens biologi i Kattegatt, säger Lars-Ove Loo, forskare i marin ekologi vid Göteborgs universitet.

Materialet har än så länge varit okänt och endast refererats till i taxonomiska undersökningar. I Petersens rapport finns handritade kartor med uppgifter som beskriver förekomst av sammanlagt ungefär 500 arter.  

– På uppdrag från Hav möter Land kommer nu Lars-Ove Loo att digitalisera och geokoda kartmaterialet i Petersens rapport och därmed göra materialet tillgängligt för spännande analyser, säger Ingela Isaksson, projektledare för Hav möter Land på Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

– Petersens undersökning ger oss ovärderliga möjligheter att jämföra hur livet i Kattegatt såg ut innan omfattande utsläpp av näringsämnen, industrialisering och storskaligt trålfiske. Vi kan även se hur ett förändrat klimat påverkat havet, avslutar Ingela Isaksson.

 

Hav möter Land
Projekt Hav möter Land samlar 26 kommuner, regioner, universitet och statliga myndigheter i Sverige, Norge och Danmark. Vi samarbetar om klimat, vatten och samhällsplanering för Kattegatt och Skagerrak. Våra resultat är användbara för beslutsfattare, planläggare, forskare och förvaltare av naturresurser. www.havmoterland.se 
Senast uppdaterad: 2012-07-25    

Kontakta oss

Ingela Isaksson
Projektledare Hav möter land
0706-60 84 51
Ingela punkt Isaksson snabela lansstyrelsen punkt se¤Ingela punkt Isaksson snabela lansstyrelsen punkt se
Lars-Ove Loo
Neomenia
larsove punkt loo snabela me punkt com¤larsove punkt loo snabela me punkt com
0766-22 96 28

Kontakta oss

Pressansvarig:
Anita Nilsson
Telefon: 010-224 45 46
Mobil: 0736-60 51 18
 
Informationschef:
Annika Braide
annika.braide@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 45 43
Mobil: 0736-67 51 88