Hönsen i Vårgårda får släppas ut 

Publicerad
2011-05-06
Kategori
Djur & natur, Lantbruk & landsbygd, Människa & samhälle
Ämnesområde
Djurskydd, Livsmedelskontroll

Jordbruksverket upphäver riskområdet för newcastlesjuka i Vårgårda kommun. Nu får fjäderfä och andra fåglar i fångenskap släppas ut.

Ja 
Hönor i frihet. Hönorna på bilden har inget med artikeln att göra. Foto: Hillevi Upmanis

Tidigare under våren har vilda duvor som varit smittade med det virus som orsakar newcastlesjuka hittats på flera ställen i landet. Det har gått mer än en månad sedan smittade vilda duvor hittades i Vårgårda och Jordbruksverket bedömer att risken för att vilda fåglar smittar fåglar i fångenskap har minskat till normala nivåer igen. Därför upphäver Jordbruksverket de restriktioner som gällt. De som har fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap behöver inte längre ha sina fåglar inomhus eller instängda.  

Vaccinera tama duvor

Tama duvor bör inte hållas tillsammans med andra fågelarter och kan skyddas från sjukdom genom att vaccineras. Medlemmar i Svenska Duvavelsföreningen eller Svenska brevduveförbundet kan kontakta sin förening för information om vaccination av duvorna. De duvhållare som inte är medlemmar i någon av föreningarna kan kontakta en veterinär som kan beställa vaccin från Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA. Jordbruksverket står för vaccinkostnaden och djurägaren betalar veterinärkostnaden.

Läs mer i beslutet på Jordbruksverkets webbplats.

Senast uppdaterad: 2011-05-06    

Kontakta oss

Maria Nylén
Länsveterinär
0706-705845
maria punkt nylen snabela lansstyrelsen punkt se¤maria punkt nylen snabela lansstyrelsen punkt se