Utökad service och tillgänglighet för stiftelser

Landets länsstyrelser har tillsammans utvecklat e-tjänster där registrerade stiftelser kan utföra tjänster via Internet.

E-tjänsterna kan användas när stiftelsen ska:

  • Lämna årsredovisningar och revisionsberättelser
  • Anmäla ändring av registeruppgifter för stiftelsen
  • Anmäla avgående respektive ny registertecknare för stiftelsen
  • Komplettera ärenden
  • Anmäla avregistrering av stiftelse

E-tjänsterna är tillgängliga via länsstyrelsernas gemensamma webbplats.

Registertecknare

Om stiftelsen är registrerad i stiftelseregistret kan du skicka in årsredovisningar med e-tjänsten Skicka in årsredovisningar.

För övriga e-tjänster ovan måste stiftelsen utse och anmäla en eller flera registertecknare. För att kunna använda e-tjänsterna måste registertecknaren ha en giltig e-legitimation från BankID, Nordea eller Telia samt en Internetuppkoppling

Registertecknaren är en person som representerar stiftelsen vid användandet av e-tjänsterna. Registertecknaren behöver inte vara styrelseledamot eller firmatecknare. Anmälan om utsedd registertecknare görs i blanketten Anmälan_registertecknare stiftelser

Skicka blanketten, tillsammans med protokollet som visar vem eller vilka som utsetts till registertecknare, till Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Stiftelsen och anmälda registertecknare kommer att få en bekräftelse på att vederbörande har blivit registrerad. För att kunna använda e-tjänsterna måste registertecknaren ha en giltig e-legitimation från BankID, Nordea eller Telia samt en Internetuppkoppling.

Tjänster tillgängliga för alla

 

  • Beställning av registreringsbevis

Om du kan betala direkt online med kort (Visa eller MasterCard) kan du via särskilt formulär beställa registreringsbevis.

Gå till beställa registreringsbevis för en eller flera stiftelser.

  • Registrering av stiftelse

Om du har en e-legitimation kan du via särskilt formulär anmäla en stiftelse för registrering i stiftelseregistret

Klicka här för att få mer information och gå vidare till e-tjänsterna för stiftelser.