Spel och sport 

Foto: Amelie Wintzell
Fasad mot Olskroken, Göteborg. Foto: Amelie Wintzell

Länsstyrelsen ger tillstånd till tävling med fordon på väg, till kampsportsmatcher, till bingospel och i vissa fall till lotterier.


För att få anordna tävling med fordon på väg behöver du Länsstyrelsens tillstånd. Om tävlingen körs genom flera län söker du tillståndet i det län där tävlingen börjar.

För att anordna tränings-, tävlings- och uppvisningsmatcher i kampsporter krävs ett särskilt tillstånd, som du söker hos Länsstyrelsen i Örebro län.


Länsstyrelsen ger tillstånd till bingospel och i vissa fall till lotterier som ska bedrivas i flera kommuner inom länet, så kallade regionala lotterier. Vi har också tillsyn över dessa spel. Kommunen sköter tillståndet om lotteriet ska anordnas av en förening som endast är verksam i en kommun. Oftast kan kommunernas fritidsförvaltningar lämna mer upplysningar om ansökan och tillståndet. Ibland kan andra juridiska personer än ideella föreningar få tillstånd att ordna lotterier, enligt lotterilagen (SFS 1994:1000).

Kontakta oss

Rättsenheten
ratts punkt vastragotaland snabela lansstyrelsen punkt se¤ratts punkt vastragotaland snabela lansstyrelsen punkt se
010-224 40 00