Syltburkar med rutiga tyglock

 

Länsstyrelsen kan ge dig ekonomiskt stöd till ett projekt som gynnar den regionala tillväxten och utvecklingen.

Syftet med projektstöden är att stärka lokal och regional konkurrenskraft i alla delar av landet. Du kan söka projektstöd om du tillsammans med andra har en idé som ni vill genomföra i ett projekt. Projektet ska vara något nytt, ligga utanför de ordinarie verksamheterna och vara väl avgränsat i tid. Resultatet av projektet ska vara till nytta för flera.

 

På Jordbruksverkets webbplats kan du läsa mer om projektstöd.

Stöd till utveckling av landsbygden

Under 2015-2020 kan du söka projektstöd för vissa investeringar som bidrar till att utveckla landsbygden. Det kan till exempel handla om att bygga ut bredband, utveckla natur- och kulturmiljöer samt skapa och behålla service på landsbygden. Här hittar du stöden.

Stöd till utveckling av hav och fiske

Det nya havs- och fiskeriprogrammet löper från 2014 fram till och med 2020. Det består av stöd för att utveckla ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart fiske och vattenbruk i Sverige. Här hittar du stöden 

Stöd till regional utveckling

Länsstyrelsen har ett särskilt ansvar för att samordna de statliga myndigheterna i länet, miljöfrågor samt jämställdhets- och integrationsfrågor. Länsstyrelsen ser särskilt positivt på ansökningar inom dessa områden. Läs mer om stöd till regional utveckling.

 Kontakt vid regional utveckling

Lena Davidsson  
010-224 55 96
vastragotaland@lansstyrelsen.se
010-224 40 00
Ett nytt landsbygdsprogram har införts i Sverige. Programmet gäller fram till 2020. Stöden i det nya programmet öppnar för ansökan under perioden 2014 till 2016.