Projektstöd 

Syltburkar med rutiga tyglock
Foto: Måns Langhjelm

Länsstyrelsen kan ge dig ekonomiskt stöd till ett projekt som gynnar den regionala tillväxten och utvecklingen.

 

Syftet med projektstöden är att stärka lokal och regional konkurrenskraft i alla delar av landet. Du kan söka projektstöd om du tillsammans med andra har en idé som ni vill genomföra i ett projekt. Projektet ska vara något nytt, ligga utanför de ordinarie verksamheterna och vara väl avgränsat i tid. Resultatet av projektet ska vara till nytta för flera.

Stöd till regional utveckling

Länsstyrelsen har ett särskilt ansvar för att samordna de statliga myndigheterna i länet, miljöfrågor samt jämställdhets- och integrationsfrågor. Länsstyrelsen ser särskilt positivt på ansökningar inom dessa områden. Läs mer om stöd till regional utveckling.

Stöd till utveckling av landsbygden

Vad kan man få stöd till?

Landsbygdsprogrammet kan ge stöd till projekt som utvecklar förutsättningarna på landsbygden. Ett nytt Landsbygdsprogram för 2014-2020 håller just nu på att tas fram, när det är klart kommer vi att informera om vad man kan söka stöd för. Redan nu är det klart att en satsning för bredband på landsbygden kommer att genomföras.

Kontakta oss

Monica Ek-Remmerth
010-2245269
Landsbygdsenheten
landsbygd punkt vastragotaland snabela lansstyrelsen punkt se¤landsbygd punkt vastragotaland snabela lansstyrelsen punkt se
010-224 40 00

Landsbygdsprogrammet 2007-2013

De pengar som Länsstyrelsen i Västra Götaland har haft tilldelade för programperioden 2007-2013 är slut. Det innebär att vi i nuläget inte kan ta emot fler ansökningar om projektstöd. Skickar du in en ansökan om stöd kommer vi att avvisa den eftersom programmet är avslutat och det nya inte är möjligt att söka ifrån ännu.

Det är inte heller möjligt att söka stöd från det nya programmet i nuläget. För mer information kring det nya landsbygdsprogrammet läs mer under Landsbygdsprogrammet 2014-2020.

Har du frågor kring ditt beslut för projektstöd så hittar du de flesta svaren på dessa sidor.

Kontakt vid regional utveckling

Ruddi Laang  
010-224 48 33
staben.vastragotaland@
lansstyrelsen.se

010-224 40 00