Projektstöd 

Syltburkar med rutiga tyglock
Foto: Måns Langhjelm

Länsstyrelsen kan ge dig ekonomiskt stöd till ett projekt som gynnar den regionala tillväxten och utvecklingen.

Syftet med projektstöden är att stärka lokal och regional konkurrenskraft i alla delar av landet. Du kan söka projektstöd om du tillsammans med andra har en idé som ni vill genomföra i ett projekt. Projektet ska vara något nytt, ligga utanför de ordinarie verksamheterna och vara väl avgränsat i tid. Resultatet av projektet ska vara till nytta för flera.

På Jordbruksverkets webbplats kan du läsa mer om projektstöd.

Stöd till utveckling av landsbygden

Under 2014 kan vi enbart bevilja stöd till bredband. Under 2015-2020 kan du söka följande projektstöd (mer detaljer kommer löpande):

Kompetensutveckling och rådgivning

Syftet med kompetensutvecklingen och rådgivningen i Västra Götaland är att öka kompetensen hos verksamma på landsbygden. Men också vara en viktig pusselbit för områden där det inte finns andra åtgärder och där kompetensutveckling gör skillnad.

Det kommer bland annat ett nytt stöd vars syfte är att utveckla och hitta nya lösningar för lokal service. Tillväxtverket blir beslutande myndighet för det nya stödet.

Service, infrastruktur och attraktiv landsbygd

Syftet med stöden är att skapa och behålla service på landsbygden.

Investeringar i fritids- och idrottsanläggningar

Investeringar i kommersiell och offentlig service

Stöd till regional utveckling

Länsstyrelsen har ett särskilt ansvar för att samordna de statliga myndigheterna i länet, miljöfrågor samt jämställdhets- och integrationsfrågor. Länsstyrelsen ser särskilt positivt på ansökningar inom dessa områden. Läs mer om stöd till regional utveckling.

Kontakta oss

Monica Ek-Remmerth
010-2245269
Länsstyrelsen Västra Götalands län
vastragotaland snabela lansstyrelsen punkt se¤vastragotaland snabela lansstyrelsen punkt se
010-224 40 00

Kontakt vid regional utveckling

Ruddi Laang  
010-224 48 33
vastragotaland@
lansstyrelsen.se

010-224 40 00

Ett nytt landsbygdsprogram har införts i Sverige. Programmet gäller fram till 2020. Stöden i det nya programmet öppnar för ansökan under perioden 2014 till 2016.