Fiskerinäring 

Foto: Per Klaesson, Sven Gunnar Lunneryd
Foto: Per Klaesson, Sven Gunnar Lunneryd

Länsstyrelsen arbetar för livskraftiga fiskbestånd och en långsiktig och hållbar fiskerinäring.

Länsstyrelsen har det regionala ansvaret för att utveckla fiskerinäringen. Det innefattar allt från att se till att fiskeripolitiken får genomslag i länet till att ta initiativ för att utveckla näringen och informera regeringen om näringens problem och möjligheter i länet. Fiskerinäringen består av yrkesfisket och beredningsindustrin, vattenbruket samt fisketurismen.

Yrkesfiske

Länsstyrelsen yttrar sig när Havs- och vattenmyndigheten beviljar yrkesfiskelicenser och tillstånd för olika typer av fisken. För fiske på allmänt vatten i havet och de fem stora sjöarna Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön krävs yrkesfiskelicens och tillstånd för fasta redskap. Vi ger EU-stöd till investeringar i yrkesmässigt fiske, vattenbruk, beredningsindustrin, utbildningar och utvecklingsprojekt med mera. Vi ska också se till att regleringar av fisket tar hänsyn till regionala intressen, och vi arbetar för ett levande yrkesfiske som kan leverera fisk av god kvalitet till konsumenterna.

Fiskebestämmelser

Det finns en mängd bestämmelser kring både fritids- och yrkesfiske som anger var, när och hur man får fiska. Reglerna är omfattande och förändras kontinuerligt, och finns på Havs- och vattenmyndighetens webbplats.

Sälskador

Länsstyrelsen beviljar bidrag till licensierade yrkesfiskare så att de kan sälsäkra sina fiskeredskap. Yrkesfiskare kan också få ersättning för de skador som sälar orsakar på deras redskap och fångst.

Beredningsindustrin

I Västra Götalands län finns landets största livsmedelsindustri med inriktning på beredning och produktion av fisk och fiskprodukter. Länet svarar för ca 2/3 av Sveriges fiskberedningsindustri. Här återfinns hela spektrat från små familjeföretag upp till stora välkända företag med hundratals anställda.

Utbudet av produkter som dessa företag producerar präglas av mångfaldighet. Sill- och ansjovisprodukter har länge varit några av beredningsindustrins viktigaste och största produkter. Andra viktiga produkter är kaviar-/ romprodukter, fiskbullar, lakeräkor, fisk- och skaldjurssallader, fiskgratänger samt panerade och rökta fiskprodukter.

Sotenäs kommun är inte bara den kommun i länet, utan också i landet där fiskberedningsindustrin är störst med ca 1/3 av alla sysselsatta. 

 

 

 

 

Kontakta oss

Vattenavdelningen, fiske
fiske punkt vastragotaland snabela lansstyrelsen punkt se¤fiske punkt vastragotaland snabela lansstyrelsen punkt se
010-224 40 00