Bevakningsföretag 

Foto: Amelie Wintzell
Foto: Amelie Wintzell

Ett bevakningsföretag bevakar fastigheter, anläggningar, vissa verksamheter, offentliga tillställningar eller en enskild person. Alla bevakningsföretag måste ha tillstånd (auktorisation) av Länsstyrelsen.


Bevakningsföretag - e-tjänst

> Gör din anmälan eller ansökan via vår e-tjänst

 

Förutom auktoriseringen ska vi godkänna all personal, inklusive de som inte är väktare, och ge företaget tillstånd att ha väktarhundar. Minst en gång vartannat år kontrollerar vi bevakningsföretaget och deras tillstånd.

All personal hos bevakningsföretag ska vara godkänd av länsstyrelse innan de får arbeta i företaget. Mer information kan du läsa under väktare och ordningsvakter m.m.

Bevakningsföretag ska årligen skicka in en redovisning till länsstyrelsen över verksamheten föregående år.

Blanketter och information

Tillstånd (auktorisation) för bevakningsföretag söks hos länsstyrelsen i det län där företaget har sitt säte och kostar 3 700 kronor

Blanketter för auktorisation av bevakningsföretag, auktorisation av utbildningsföretag och anmälan av ny föreståndare kan beställas från länsstyrelsen.

Kontakta oss

Sara Kilic
010-2245485
Länsstyrelsen Västra Götalands län
vastragotaland snabela lansstyrelsen punkt se¤vastragotaland snabela lansstyrelsen punkt se
010-224 40 00

E-tjänst

Du kan ansöka om godkännande av personal hos auktoriserat bevakningsföretag samt anmäla personalförändringar (av- och påanmälan) med hjälp av länsstyrelsernas e-tjänst.