Aktuellt om nya landsbygdsprogrammet

Under 2014 införs ett nytt landsbygdsprogram i Sverige. Det nya programmet gäller fram till år 2020. Genom stöd och bidrag ska programmet skapa förutsättningar för en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling av landsbygden. Länsstyrelsens uppgift är att se till att stöden och bidragen gör så stor nytta som möjligt i vårt län.

Aktuell information om arbetet med det nya landsbygdsprogrammet på Jordbruksverkets webbplats

Ny struktur för nya landsbygdsprogrammet (Jordbruksverkets webbplats)

Länsstyrelsens förberedelser inför nya landsbygdsprogrammet