Näringsliv och föreningar 

Näringsliv och föreningar
Foto: Martin Fransson

 

Länsstyrelsen stimulerar regionens företag och föreningar på flera sätt för att skapa en hållbar ekonomisk utveckling och öka sysselsättningen. Länsstyrelsen uppmuntrar näringslivet att arbeta med frågor som rör jämställdhet, miljö och integration, så att de är självklara för att stärka hållbar utveckling och tillväxt.

 

Vi har övergått till digital dokumenthantering

Glad kille

Vi har övergått till digital dokumenthantering. Läs vad det innebär för dig.

Aktuellt om landsbygdsprogrammet

Under 2014 infördes ett nytt landsbygdsprogram i Sverige. Programmet gäller fram till år 2020. Genom stöd och bidrag ska programmet skapa förutsättningar för en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling av landsbygden. Länsstyrelsens uppgift är att se till att stöden och bidragen gör så stor nytta som möjligt i vårt län.

Aktuell information om arbetet med det landsbygdsprogrammet på Jordbruksverkets webbplats

Ny struktur för landsbygdsprogrammet (Jordbruksverkets webbplats)

Länsstyrelsens arbete med landsbygdsprogrammet