Skicka allt via e-post 

Flygande e-brevVi hanterar ditt ärende mest effektivt om du e-postar oss.

Har du tunga filer? Spelar ingen roll. Skicka e-post till vastragotaland@lansstyrelsen.se och be om inbjudan till tjänsten Filskick. Då kan du skicka e-post på 15 mb och mer till Länsstyrelsen.

Aktuellt om landsbygdsprogrammet

Under 2014 infördes ett nytt landsbygdsprogram i Sverige. Programmet gäller fram till år 2020. Genom stöd och bidrag ska programmet skapa förutsättningar för en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling av landsbygden. Länsstyrelsens uppgift är att se till att stöden och bidragen gör så stor nytta som möjligt i vårt län.

Aktuell information om arbetet med det landsbygdsprogrammet på Jordbruksverkets webbplats

Ny struktur för landsbygdsprogrammet (Jordbruksverkets webbplats)

Länsstyrelsens arbete med landsbygdsprogrammet