Näringsliv och föreningar 

Näringsliv och föreningar
Foto: Martin Fransson

 

Länsstyrelsen stimulerar regionens företag och föreningar på flera sätt för att skapa en hållbar ekonomisk utveckling och öka sysselsättningen. Länsstyrelsen uppmuntrar näringslivet att arbeta med frågor som rör jämställdhet, miljö och integration, så att de är självklara för att stärka hållbar utveckling och tillväxt.

 

 

Vi övergår till digital dokumenthantering

Glad kille

Från och med onsdag den 6 maj övergår vi till digital dokumenthantering. Läs vad det innebär för dig.

Aktuellt om nya landsbygdsprogrammet

Under 2014 införs ett nytt landsbygdsprogram i Sverige. Det nya programmet gäller fram till år 2020. Genom stöd och bidrag ska programmet skapa förutsättningar för en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling av landsbygden. Länsstyrelsens uppgift är att se till att stöden och bidragen gör så stor nytta som möjligt i vårt län.

Aktuell information om arbetet med det nya landsbygdsprogrammet på Jordbruksverkets webbplats

Ny struktur för nya landsbygdsprogrammet (Jordbruksverkets webbplats)

Länsstyrelsens förberedelser inför nya landsbygdsprogrammet