Tillsynsvägledning till kommuner  

En viktig arbetsuppgift för Länsstyrelsen är att vägleda kommunerna i deras dagliga miljö- och hälsoskyddsarbete.

Ge råd, samordna, följa upp och utvärdera

Länsstyrelsen arbetar med tillsynsvägledning enligt miljöbalken. Detta innebär att samordna, följa upp och utvärdera kommunernas tillsyn och att ge stöd och råd till de kommunala nämnderna som ansvarar för miljö- och hälsoskyddsfrågor. Samordningen av tillsynen sker i första hand genom Miljösamverkan Västra Götaland.

Som ett stöd för kommunernas miljötillsyn arrangerar länsstyrelsen även olika kurser och seminarier på egen hand eller i samarbete med andra aktörer. Uppföljning och utvärdering av kommunernas tillsyn sker bland annat genom besök hos de enskilda kommunerna. Länsstyrelsen har tagit fram en Tillsynsvägledningsplan för 2012-2014 angående planerad tillsynsvägledning enligt Miljöbalken och Livsmedelslagen.

Kontakta oss

Gudrun Törnström
010-2244670
Lotta Sahlin Skoog
010-2244667
Länsstyrelsen Västra Götalands län
vastragotaland snabela lansstyrelsen punkt se¤vastragotaland snabela lansstyrelsen punkt se
010-224 40 00