Transporter av avfall

Avfall och farligt avfall får bara transporteras yrkesmässigt av den som har särskilt tillstånd. För vissa mindre mängder farligt avfall kan det räcka med en anmälan om det farliga avfallet kommer från den egna verksamheten.
Transport av avfall

E-tjänst för tillstånd och anmälan

Du kan söka tillstånd och göra anmälan i vår e-tjänst. Det betyder att du kan fylla i blanketter och ansöka direkt via nätet.