Listor över tillstånd och anmälningar

Här redovisar vi listor över de som har tillstånd respektive har anmält transporter av avfall av olika slag.

Obs! På listan saknas företag som inte gett sitt tillstånd till publicering på nätet.  

Tillstånd till transporter av farligt avfall 
(uppdaterad 2016-11)

Tillstånd till transport av icke-farligt avfall
(uppdaterad 2016-11)

Anmälda transporter av farligt avfall
(uppdaterad 2016-11)