Jordbruksmark 

Huvudinriktningen inom miljöövervakningens programområde Jordbruksmark är att följa brukade åkrars läckage av näringsämnen och att följa hävden av ängar. Vi följer även upp jordbrukslandskapets karaktärsarter inom kärlväxter och insekter.

 

Delprogram inom programområde Jordbruksmark

Annan miljöövervakning inom programområdet

  • Stäppartade torrängar är de artrikaste torrängarna i Västsverige där bland annat de hotade arterna fjädergräs och drakblomma växer. Läs mer
  • Uppföljning av gräsmarker i skyddade områden pågår inom Natura 2000-områden och naturreservat med 30-50 ytor per år (cirka 1/6 per år). Inom områdena mäts vegetationshöjd, typiska arter, negativa indikatorer och träd- och buskskiktet.

Kontakta oss

Anna Stenström
Naturvårdsenheten
010-2244706
Länsstyrelsen Västra Götalands län
vastragotaland snabela lansstyrelsen punkt se¤vastragotaland snabela lansstyrelsen punkt se
010-224 40 00
Bengt Norrman
Miljöskyddsavdelningen
010-2245155
Länsstyrelsen Västra Götalands län
vastragotaland snabela lansstyrelsen punkt se¤vastragotaland snabela lansstyrelsen punkt se
010-224 40 00