Informationscentralen för Västerhavet – INFOWEST

Informationscentralens uppgift är att informera om det aktuella tillståndet i kust- och havsmiljön inom området Västerhavet. Havsområdet sträcker sig från Kullens fyr i Skåne till norska gränsen i Kosterhavet i Västra Götaland. Uppdateringar nedan görs vid behov och kan till exempel handla om alggifter, syrebrist, observationer av främmande arter eller fall av större antal döda fiskar eller sälar.

Tjörn. Foto: Anna Dimming
​​​​​​​​​​​​​Ser du något ovanligt eller till exempel misstänker en algblomning så kontakta gärna INFOWEST.

Aktuellt

28 oktober
Av de prover som tagits i öppna musselodlingar (ostron, blåmussla och hjärtmussla) från Råssö-Resöfjorden i Tanum till norra Hakefjorden innanför Tjörn eller i vattenproverna längs västkusten återfanns inga förhöjda halter av algtoxiner. Läs mer om stängda och öppna musselodlingar.  

5 oktober
Kustövervakning september
Den nationella övervakningen av algsituationen och oceanografiska parametrar som sker varje månad genom SMHI genomfördes 12-19 september. Resultaten visade bland annat högre yttemperaturer än normalt i Skagerrak och Kattegatt: Alla närsaltshalter var låga på västkusten vilket är normalt för årstiden. Syresituationen i bottenvattnet i Skagerrak var god och normal i Kattegatt.

För mer information:  

SMHI kustövervakning september 2016

Algsituationen september 2016 västkusten

Alggifter i musslor
De senaste mätningarna i musselodlingar mellan Tjärnöarkipelagen i norr till Stenungsundsområdet visar inte på några halter över gränsvärden för de potentiellt giftiga algerna som kan ansamlas i musslor. För mer information om produktionsområden av musslor längs västkusten: Livsmedelsverkets musselkontroll

30 september
Bakteriehalter i ostron
Enligt de senaste mätningarna av bakterier i musslor (E.coli) har höga halter uppmätts i ostron utanför Fjällbacka. Kontrollerade och godkända ostron samt övriga musslor finns i handeln. Ostron tillhör enligt fiskerilagen vattenrättsägaren från strandlinjen och 200 meter ut. För att plocka ostron ska man alltid ha markägarens tillstånd och de man plockar ska ha en storlek på minst 6 centimeter (diameter eller bredd). Mer information

29 september
Algtoxiner i vattenprover
Inga förhöjda halter har påvisats i de prover som tagits områden från musselodlingar mellan Tjärnöarkipelagen och ner till Norra Hakefjorden söder om Stenungsund. Däremot har potentiellt giftiga alger påträffats i flera områden i vattenprover, vilka kan ackumuleras upp i musslor, och därför är det nu lämpligt att köpa musslor i handeln vilka är kontrollerade och giftfria.  ​​​

27 september
Årets hummerfiske och regler
Igår den 26 september startade årets hummerfiske vilken är tillåten fram till 30 april 2017. Det finns indikationer som visar att hummerbeståndet är sämre än förväntat och att fisketrycket har ökat under den senaste 10-årsperioden. Havsfiskelaboratoriet (SLU) i Lysekil som analyserar fiskefångstdata anser att fisketrycket bör minska och mycket tyder på att en ökad reglering av fisket kommer införas. Nedan följer en checklista med efterföljande information som gäller för årets hummerfiske;

  • Som fiskeredskap får endast tinor användas. Högst 14 för fritidsfiskare och 50 för yrkesfiskare
  • Märk dina tinor och sump korrekt  
  • Minimimåttet på varje hummers ryggsköld är 8 cm
  • Du får inte ta upp humrar som har rom
  • Som fritidsfiskare får du inte sälja din hummerfångst

Mer information om hummer och fiskereglerHÄR. Läs gärna länsstyrelsens nyhet om tjuvstarten på hummerfisket. 

23 september 
Veckans prover på odlade musslor i Bohuslän
Veckans mätningar för potentiella algtoxiner samt bakterier i musselodlingar mellan Tjärnöarkipelagen och ner till sydöstra Orust visade inte på några förhöjda halter.  

16 september
Bakteriehalter i norra Bohusläns musslor
I de senaste provtagningarna av bakterier i blåmusslor och ostron har man sett halter över gränsvärden i området söder om Strömstad, i yttre Tjärnöarkipelagen. Kontrollerade musslor finns i handeln. För mer information om öppna och stängda musselodlingar; Livsmedelsverket

8 sep
Veckans gift tester på musselodlingar mellan Grebbestad och ner till Ljungskile visar inga förhöjda halter av alggifter. I de håvprover som tagits längs hela västkusten (från Koster ner till Laholmsbukten) kan man dock se potentiellt giftiga alger i flertal områden, vilka kan ackumuleras i musslorna. Kontrollerade och giftfria musslor finns att hitta i handeln.

18 augusti 
Algtoxiner
I de musselodlingar som är öppna mellan Grebbestad och ner till Havstensfjorden innanför Orust har endast ett område utanför Lysekil påvisat halter av algtoxiner över gränsvärden i musslor. Potentiellt giftiga alger har även observerats i vattenprover innanför Orust och Tjörn och det finns därför en risk att dessa kan ackumuleras upp i musslor. Giftfria och kontrollerade musslor finns i handeln.

12 augusti
Algtoxiner
Från Sotenäs och norrut finns det inga påvisade alggifter i de få prover som har tagits på musslor. Men inga vattenprover har tagits den här veckan, så vi vet inte om de potentiellt giftiga algerna finns kvar i vattenmassan. I handeln finns kontrollerade och giftfria musslor.

Läs om öppna och stängda musselodlingar på sidan Musselkontroll hos Livsmedelsverket.

8 augusti
Västerhavsveckan
Västerhavsveckan pågår nu för fullt med olika aktiviteter längs med hela kusten.

Läs mer här: Västerhavsveckan 

5 augusti
Algtoxiner
Algtoxiner i musslor och alger som kan producera gift har påvisats i de provtagningar som har gjorts i veckan i fjordarna runt Orust. Vid Ljungskile förekom det också tarmbakterier i musslor. Vi avråder från självplock av musslor i detta område! I vattenprover längs övriga kusten förekommer det också potentiellt giftiga alger i vattenmassan. Dessa kan tas upp och lagras i blåmusslor. I handeln finns kontrollerade och giftfria musslor. För mer information om öppna och stängda musselodlingar; Musselkontroll Livsmedelsverket