Energi- och klimatstrategi 

Västra Götalands Energi- och klimatstrategi har två syften. Å ena sidan att ställa om energisystemet, å andra sidan att stärka länets konkurrenskraft. För att nå resultat krävs både långsiktiga visioner och konkreta mål, liksom arbetsplaner på kortare sikt.

Västra Götalands län har ett antal särdrag som är viktiga att ta hänsyn till i arbetet för ett hållbart energisystem. Västra Götalands län har

  • all petrokemisk industri i Sverige
  • en betydande andel övrig industri, huvuddelen av fordonsindustrin
  • en stor andel av Sveriges lantbruk
  • en hög andel transporter, inte minst via Göteborgs Hamn och Göta älv.

Allt detta innebär att länet är en stor energianvändare och att omställningsarbetet erbjuder särskilda förutsättningar, både när det gäller problem och möjligheter. Det finns goda möjligheter att utveckla synergier mellan olika sektorer genom forskning, utveckling och samarbete.

Ett exempel är samverkan mellan traditionell industri och gröna näringar, till exempel för biobränsle, biogasproduktion och vindkraft.

Målsättning till år 2020

Uppgiften att forma en regional energi- och klimatstrategi kan ses som en del av miljömålsarbetet. Länsstyrelsen i Västra Götaland har beslutat om följande mål:

Minskade utsläpp av växthusgaser

Till år 2020 ska utsläppen av växthusgaser i Västra Götalands län, från verksamheter som ligger utanför systemet för handel med utsläppsrätter, minska med 25 procent jämfört med 1990.

Ökad andel förnybar energi

År 2020 ska andelen förnybar energi i Västra Götalands län vara minst 50 procent av den totala energianvändningen

Ökad andel förnybar energi i transportsektorn

År 2020 ska andelen förnybar energi inom transportsektorn i Västra Götalands län vara minst 10 procent.

Effektivare energianvändning

År 2020 ska energianvändningen i Västra Götalands län vara 20 procent effektivare jämfört med 2008.  

 

Kontakta oss

Sara Borgström
010-2244377
Länsstyrelsen Västra Götalands län
vastragotaland snabela lansstyrelsen punkt se¤vastragotaland snabela lansstyrelsen punkt se
010-224 40 00