Energi och klimatpåverkan

Länsstyrelsen samordnar det regionala arbetet för en långsiktigt trygg och hållbar energiförsörjning. Tillsammans med Västra Götalandsregionen och andra aktörer i länet samarbetar vi för att nå klimatmål och energiomställningen.

Förnybara energikällor som vindkraft, solenergi och bioenergi är ett viktigt steg mot ett långsiktigt hållbart samhälle. Men för att klara energiomställningen behöver vi också använda energin betydligt effektivare än i dag, bland annat när det gäller transporter, uppvärmning och kylning, belysning och industriprocesser. Det behövs både ny teknik och ändrade beteenden.

Länsstyrelsen samordnar och driver på det statliga energi- och klimatarbetet för en hållbar utveckling i länet. Genom att öka andelen förnybar energi och använda energin på ett effektivt sätt kan vi minska länets klimatpåverkan. Vår utgångspunkt är att vi ser länets energiomställning som ett lagarbete. Flera aktörer behöver samarbeta för att minska länets och Sveriges klimatpåverkan. Länsstyrelsen arbetar med

Sveriges alla länsstyrelser samarbetar kring minskad klimatpåverkan och energiomställning.

Länsstyrelsen arbetar också med att anpassa samhället till ett förändrat klimat.