Miljö och klimat

Här kan du söka tillstånd och bidrag inom miljö- och klimatområdet. Du kan också få mer information om miljö- och klimatarbetet i länet. Länsstyrelsen samordnar miljöarbetet, informerar och sprider kunskap, arbetar med miljömål och miljöövervakning, vattenförvaltning samt klimat- och energifrågor. Dessutom beslutar vi om tillstånd till och genomför tillsyn av verksamheter som påverkar miljön.

  
  
Description
  
  
  
  
För företagFör företag
För företag och verksamheter med miljöpåverkan.
För företagIn page navigation
Klimatklivet - stöd för lokala klimatinvest- eringarKlimatklivet
Organisationer, kommuner, myndigheter och företag kan söka klimatinvesteringsstöd.
KlimatklivetIn page navigation