Vigsel 

Brudbukett. Foto: Stefan Ideberg
Brudbukett. Foto: Stefan Ideberg

Borgerliga vigselförrättare

 

Länsstyrelsen utser borgerliga vigselförrättare oftast efter förslag från kommunerna i länet.

De personer som utses till vigselförrättare får ett så kallat förordnande, och som regel gäller förordnandet inte för enstaka vigslar. Länsstyrelsen har en förteckning över vilka personer som är utsedda till vigselförrättare i varje län och du kan vända dig till Länsstyrelsen eller till din kommun för att få reda på vilka de är.

Tid för vigsel beställs hos vigselförrättaren men i vissa kommuner kan en tid också beställas hos kommunen.

Den som är under 18 år får inte ingå äktenskap. Efter en lagändring som trädde i kraft 1 juli 2014 kan inte längre tillstånd ges till äktenskap för den som är under 18 år.

En länk till listan över förordnade vigselförrättare i länet finns till höger.

Kontakta oss

Borgerliga vigselförrättare
Helen Andersson
010-2245486

Caroline Krantz
010-2245479

Ingela Olofsson
010-2245478

ratts.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Vigselförrättare