Medborgarskap

Länsstyrelsen tar emot anmälan om svenskt medborgarskap från dig som är medborgare i Danmark, Finland, Norge eller Island. Om du är medborgare i ett annat land ska du vända dig till Migrationsverket.
Friidrottstävling. Foto: Martin Fransson

Anmälan om svenskt medborgarskap

Nedan villkor ska vara uppfyllda vid anmälan om svenska medborgarskap.

Vuxna

Vuxna personer kan få svenskt medborgarskap om de

 • har fyllt 18 år
 • har bott i Sverige de senaste fem åren
 • inte har dömts till fängelse eller någon annan frihetsberövande påföljd under de senaste fem åren.

Ungdomar 18–21 år

Ungdomar kan få svenskt medborgarskap om de

 • har fyllt 18 år men inte 21 år 
 • utan avbrott har bott i Sverige sedan de fyllde 13 år
 • har permanent uppehållstillstånd i Sverige

De som är mellan 18 och 21 år kan välja att göra anmälan enligt reglerna för vuxna eller för ungdomar. Anmälningsavgiften är lägre för den som söker enligt reglerna för ungdomar.

Barn

Vårdnadshavaren kan göra en anmälan om svenskt medborgarskap för barn som

 • har bott i Sverige de senaste 3 åren 
 • inte har fyllt 18 år
 • fyllt 12 år och själva lämna samtycke till anmälan
 • har permanent uppehållstillstånd i Sverige

 

Om barnets vårdnadshavare anmäler att de vill ha svenskt medborgarskap medföljer deras ogifta barn under 18 år automatiskt. Barnen kan även omfattas om anmälan bara gäller ena vårdnadshavaren, förutsatt att han eller hon har ensam vårdnad om barnet eller har gemensam vårdnad och den andra vårdnadshavaren redan är svensk medborgare.


Återgå till svenskt medborgarskap

Om du av någon anledning förlorat ditt medborgarskap kan du i vissa fall återfå det genom anmälan till Länsstyrelsen.


Dubbelt medborgarskap

Danska, finska och isländska medborgare kan ha dubbelt medborgarskap. Norska medborgare förlorar sitt tidigare medborgaskap när de blir svenska medborgare.

 

I Danmark har lagstiftningen ändrats vad gäller dubbelt medborgarskap. De nya bestämmelserna började gälla den 1 september 2015. För närmare information besök Justitsministeriets webbplats.

Anmälningsblanketter och avgifter

Anmälningsblankett kan beställas hos Länsstyrelsen eller finns att hämta via länk till höger. 

Personbevis för ändamålet ansökan om svenskt medborgarskap ska bifogas anmälan och kan beställas hos Skatteverket, telefon 0771-567 567.

Anmälningsavgift

 • Vuxna 475 kr
 • Ungdomar (18-20 år) och barn 175 kr

Avgiften tas ut för att ansökan ska prövas. Avgiften betalas in till Länsstyrelsens bankgirokonto 5042-1312. Ange ditt namn och att det gäller svenskt medborgarskap.

Skicka ansökan till:
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
403 40 Göteborg

 Content Editor ‭[1]‬

 Content Editor ‭[2]‬

En länsstyrelse hanterar ärenden för flera län

Länsstyrelsen i Stockholms län hanterar ärenden för Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands och Gotlands län.

Länsstyrelsen i Östergötlands län hanterar ärenden för Östergötlands, Jönköpings och Kalmar län.

Länsstyrelsen i Skåne hanterar ärenden för Skåne, Blekinge och Kronobergs län.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län hanterar ärenden för i Västra Götalands och Hallands län.

Länsstyrelsen i Dalarnas län hanterar ärenden för Dalarnas, Gävleborgs, Örebro och Värmlands län.

Länsstyrelsen i Västernorrlands hanterar ärenden för Västernorrlands och Jämtlands län.

Länsstyrelsen i Norrbottens län hanterar ärenden för Norrbottens och Västerbottens län.