Medborgarskap 

Friidrottstävling. Foto: Martin Fransson
Foto: Martin Fransson

Länsstyrelsen tar emot anmälan om svenskt medborgarskap från dig som är medborgare i Danmark, Finland, Norge eller Island. Om du är medborgare i ett annat land ska du vända dig till Migrationsverket.


Anmälan om svenskt medborgarskap

När anmälan görs till oss ska de uppräknade villkoren nedan vara uppfyllda.

Vuxna

Vuxna personer kan få svenskt medborgarskap om de

 • har fått sitt danska, finländska, norska eller isländska medborgarskap på något annat sätt än genom ansökan
 • har fyllt 18 år
 • har bott i Sverige de senaste fem åren
 • inte har dömts till fängelse eller någon annan frihetsberövande påföljd under de senaste fem åren.

Ungdomar 18–20 år

Ungdomar kan få svenskt medborgarskap om de

 • har fyllt 18 år men inte 20 år 
 • utan avbrott har bott i Sverige sedan de fyllde 13 år

Barn

Vårdnadshavaren kan göra en anmälan om svenskt medborgarskap för barn som

 • har bott i Sverige de senaste fem åren 
 • inte har fyllt 18 år
 • samtycker till att bli svenska om de har fyllt 12 år och har ett utländskt medborgarskap

Om barnets vårdnadshavare anmäler att de vill ha svenskt medborgarskap medföljer deras ogifta barn under 18 år automatiskt. Barnen kan även omfattas om anmälan bara gäller ena vårdnadshavaren, förutsatt att han eller hon

 • har ensam vårdnad om barnet eller
 • har gemensam vårdnad och den andra vårdnadshavaren redan är svensk medborgare.

Återgå till svenskt medborgarskap

Om du av någon anledning förlorat ditt medborgarskap kan du i vissa fall återfå det genom anmälan till Länsstyrelsen.


Dubbelt medborgarskap

Finska och isländska medborgare behåller sina finska respektive isländska medborgarskap när de blir svenska medborgare. Observera att detta inte gäller medborgare i några andra länder.

I Danmark har lagstiftningen nyligen ändrats vad gäller dubbelt medborgarskap. De nya bestämmelserna börjar gälla den 1 september 2015. För närmare information besök Justitsministeriets webbplats.

Anmälningsblanketter och avgifter

Anmälningsblankett kan beställas hos Länsstyrelsen eller finns att hämta via länk till höger. 

Personbevis för svenskt medborgarskap ska bifogas anmälan och kan beställas hos Skatteverket, tfn. 0771-567 567.

Anmälningsavgift

 • Vuxna 475 kr
 • Ungdomar (18-20 år) och barn 175 kr

Avgiften tas ut för att ansökan ska prövas. Avgiften betalas in till Länsstyrelsens bankgirokonto 5042-1312. Ange ditt namn och att det gäller svenskt medborgarskap.

Skicka ansökan till:
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Rättsenheten
462 82 VÄNERSBORG

Kontakta oss

Anna-Greta Norgren
010-2245484
Anna Hammarson
0102245429
Rättsenheten
ratts punkt vastragotaland snabela lansstyrelsen punkt se¤ratts punkt vastragotaland snabela lansstyrelsen punkt se
010-224 40 00

Från och med den 1 juli 2012

Länsstyrelsen i Stockholms län hanterar ärenden för Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands och Gotlands län.

Länsstyrelsen i Östergötlands län hanterar ärenden för Östergötlands, Jönköpings och Kalmar län.

Länsstyrelsen i Skåne hanterar ärenden för Skåne, Blekinge och Kronobergs län.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län hanterar ärenden för i Västra Götalands och Hallands län.

Länsstyrelsen i Dalarnas län hanterar ärenden för Dalarnas, Gävleborgs, Örebro och Värmlands län.

Länsstyrelsen i Västernorrlands hanterar ärenden för Västernorrlands och Jämtlands län.

Länsstyrelsen i Norrbottens län hanterar ärenden för Norrbottens och Västerbottens län.