Styrel - styrning av el vid elbrist 

Styrel är ett system för att styra elförsörjningen vid elbrist. Länsstyrelsen ska stödja kommunerna i deras arbete med att identifiera och prioritera samhällsviktiga elanvändare. Under 2014 startar en ny planeringsomgång.

Bild på elledningar 

Styrel ska säkra elförsörjningen till samhällsviktiga funktioner som sjukvård, äldreomsorg och vattenförsörjning. Om det uppstår brist på el i Sverige kan Svenska Kraftnät koppla bort andra elanvändare, som en åtgärd för att skydda elnätet.

Systemet för Styrel skapades under 2011, i ett omfattande samarbete mellan Länsstyrelsen, kommunerna, Energimyndigheten och andra centrala myndigheter. Under 2014 startade den andra planeringsomgången.

Du kan läsa mer om systemet Styrel via länkarna till höger. Du kan även ta del av våra Styrelmail nedan.

Styrelmail

Nyheter

Arbetar du med Styrel i kommun, elnätsbolag eller landsting? Här samlar vi nyheterna som är viktiga för dig.

2015-12-03

Årets arbete med Styrel är nu avslutat

Styrelmail december 2015

2015-07-23 

Utvärdering av Styrelprocessen

Den 6 november blir det ett möte om utvärdering av den andra revideringsomgången av Styrelprocessen.

Inbjudan till utvärderingsmötet

2014-09-22

Handboken publicerad

Nu har handboken för Styrels planeringsomgång 2014-2015 kommit. Du hittar den under "Dokument" till höger tillsammans med en användarhandledning för planeringsdokument i Styrel.

2014-08-19

Utvärderningsmöte/startmöte genomfört

Den 18 augusti hade vi ett möte där vi redovisade erfarenheterna från övning El Prio och gjorde en genomgång inför styrelsplaneringen. Ca 35 personer från kommuner, länsstyrelse och elnätsbolag deltog på mötet. Bland annat visades filmen från eliprio-utvärderingen och vi fastställde datum för styrelplaneringen 2014-2015. Presentationerna finns under dokument till höger och filmen i "El prio-rutan" längst ner på sidan.

2014-08-18

Film från utvärderingen

Nu har vi publicerat filmen från utvärderingen av El Prio. Du hittar den i rutan nere till höger.

2014-06-23

Inbjudan till utvärderingsmöte och startmöte

Länsstyrelsen bjuder in till ett möte för att redovisa slutsatserna från samverkansövning El Prio och för att starta upp arbetet med den andra planeringsomgången av Styrel.

Mer information och anmälan i Kalendern.

2014-06-10

Utvärderingsrapport El Prio 2013

Till sist är då utvärderingen efter samverkansövningen El Prio klar. Du hittar den till höger här på sidan.

2014-06-02

Nytt nummer av Energimyndighetens nyhetsbrev

I detta nummer av nyhetsbrevet kan du läsa mer om utbildningarna, referensgruppsmöte och erfarenhetsforum för länsstyrelserna.

Nyhetsbrev Styrel, nummer 2 2014

2014-06-02

Nytt nummer av Energimyndighetens nyhetsbrev

I årets första nummer av nyhetsbrevet kan ni läsa om vårens utbildningar och ladda ner nya planeringsdokument. Det redogör också för MSB:s rapport om elnätsföretagens planering och förutsättningar för att klara en manuell förbrukningsfrånkoppling.

Nyhetsbrev Styrel, nummer 1 2014

 

14 november 2014

Statliga myndigheter skickar material till Länsstyrelsen.

5 december 2014

Länsstyrelsen lämnar underlag till kommunerna.

20 februari 2015

Kommunerna lämnar underlag till elnätsboalgen.

15 maj 2015

Elnätsbolag lämnar underlag till kommunerna.

12 juni 2015

Kommunerna lämnar slutligt förslag till Länsstyrelsen.

14 augusti 2015

Länsstyrelsen lämnar slutligt underlag till elnätsföretag och Svenska kraftnät.

16 november 2015

Planeringen är avslutad!