Kameraövervakning 

Foto: Ida Edgren
Foto: Ida Edgren

Länsstyrelsen kan bevilja tillstånd för kameraövervakning. I vissa fall räcker det med att du anmäler det till oss i förväg.

Regler om kameraövervakning finns i kameraövervakningslagen (2013:460).

Kameraövervakningslagen

Kameraövervakning som innebär att kameror riktas mot en plats dit allmänheten har tillträde kräver tillstånd från Länsstyrelsen. Om det är en butik, bank, post, parkeringshus eller tunnelbanestation som ska övervakas räcker det att du gör en anmälan till oss.  

Du behöver inget tillstånd för att övervaka slutna områden inom företag, industriprocesser, rum i hemmet och liknande. Det avgörande är att allmänheten inte har tillträde till platsen.

Länsstyrelsen övervakar att reglerna följs bland annat genom att besöka de platser dit allmänheten har tillträde.

Datainspektionen

Datainspektionen har det centrala ansvaret för tillsynen enligt kameraövervakningslagen. De ska bland annat ge råd och stöd till allmänheten samt till de som erbjuder och använder övervakningsutrustning. Mer information finns på Datainspektionens webbplats.

 

 

Kontakta oss

Linn Kärnfalk
010-2245487
Ingela Olofsson
010-2245478
Maria Johansson
010-2245472
Rättsenheten
ratts punkt vastragotaland snabela lansstyrelsen punkt se¤ratts punkt vastragotaland snabela lansstyrelsen punkt se
010-224 40 00

Avgifter och blanketter

Ansökan eller anmälan görs hos länsstyrelsen i det län där kamera- övervakningen ska ske.

Avgifter

700 kr
Anmälan om kameraövervakning

3 700 kr
Ansökan om tillstånd till allmän kameraövervakning

Blanketter kameraövervakning