Kameraövervakning

Foto: Ida Edgren

Länsstyrelsen kan bevilja tillstånd för kameraövervakning. I vissa fall räcker det med att du anmäler det till oss i förväg.

Tillstånd behövs om du vill övervaka en plats som är fritt upplåten för allmänheten. Det spelar ingen roll om platsen är ett offentligt eller privat område. Om det är en butik, bank, post, parkeringshus eller tunnelbanestation som ska övervakas räcker det att du gör en anmälan till oss. En kamera som är monterad på en drönare omfattas också av kameraövervakningslagen och kräver tillstånd.

Tillstånd krävs för kamera på en drönare men inte för kamera i en bil Pressmeddelande från Högsta förvaltningsdomstolen 2016-10-21

Kameraövervakningslagen

Kameraövervakning som innebär att kameror riktas mot en plats dit allmänheten har tillträde kräver tillstånd från Länsstyrelsen. Om det är en butik, bank, post, parkeringshus eller tunnelbanestation som ska övervakas räcker det att du gör en anmälan till oss.  

Du behöver inget tillstånd för att övervaka slutna områden inom företag, industriprocesser, rum i hemmet och liknande. Det avgörande är att allmänheten inte har tillträde till platsen.

Länsstyrelsen övervakar att reglerna följs bland annat genom att besöka de platser dit allmänheten har tillträde.

Datainspektionen

Datainspektionen har det centrala ansvaret för tillsynen enligt kameraövervakningslagen. De ska bland annat ge råd och stöd till allmänheten samt till de som erbjuder och använder övervakningsutrustning. Mer information finns på Datainspektionens webbplats.

 

 

 Avgifter och blanketter

Ansökan eller anmälan görs hos länsstyrelsen i det län där kamera- övervakningen ska ske.

Avgifter

700 kr
Anmälan om kameraövervakning

3 700 kr
Ansökan om tillstånd till allmän kameraövervakning

Blanketter kameraövervakning