Flyktingsituationen i Västra Götaland

Länsstyrelsen är en drivande kraft i arbetet för det hållbara samhället. Flyktingsituationen påverkar vårt arbete inom integration, krisberedskap, mänskliga rättigheter, folkhälsa, bostadsförsörjning och flera av våra tillsynsuppdrag. Vi arbetar tillsammans med myndigheter, kommuner och en rad andra aktörer och ser till samhällsintresset som en helhet.