Stöd till bredband

Vi handlägger och beslutar varje månadsskifte fram till och med juni, de ansökningar som kommit in efter den 3 september 2014. I dagsläget har vi 334 miljoner kronor att fördela.

Beviljade stöd den 28 juni 

Tisdagen den 28 juni fattade Länsstyrelsen i Västra Götaland beslut om projektstöd till bredband till följande sökande:

Södra Strömstad fiber ek för
- Strömstad

Väring sydost fiber etapp 3
- Skövde

Fibernät i Forshällabygden
- Uddevalla

Fiberoptiskt bredband i Odensåker
- Mariestad

Landsbygdsfiber i Skövde AB
- Skövde/Hjo

Ödskölt, Bengtsfors
- Bengtsfors/Färgelanda

Fiber för Istorp och Öxnevalla Ek. för
- Mark

Väne Ryr fiber
- Trollhättan/Uddevalla/Vänersborg

Södra Fräkne
- Stenungsund/Uddevalla/L Edet

​Ubbhult - Mark

Fibernät i Gingri - Borås 

Långelanda fiber - Orust

Utby fiber - Uddevalla

Böja fiber - Skövde

Fiber Väster om Viskan f d Lindhults fiber - Mark

Ulnet - Vänersborg/Mellerud

Sexdrega fiber - Svenljunga

Vänerkantens Fiber
- Götene/Mariestad

Gäsene fiber - Herrljunga

Fiber i Björketorp - Mark

Vänga fiber - Borås

Skagern-Unden - Gullspång

Thasse fiber - Gullspång

Dessa beslut motsvarar bredbandsprojekt för nära 293 miljoner kronor och av dem är 117 miljoner stöd som kommer att återbetalas genom Landsbygdsprogrammet.

Beviljade stöd den 30 maj

Måndagen den 30 maj fattade Länsstyrelsen i Västra Götaland nya beslut om projektstöd till bredband om sammanlagt 71,5 miljoner kronor. Följande projekt kommer att få beslut via mail och brev:

 • Edsleskogs fiber - Åmål
 • Öxabäcks fiber - Mark
 • Älekulla - Mark
 • Dalnet - Mellerud
 • Skepplanda fiber - Ale
 • Vänersnäs fiber - Vänersborg
 • Valla fiber - Tjörn
 • Hyssna fiber - Mark
 • Östra Valbodalen - Färgelanda
 • Fibernät i Grästorps landsbygd - Grästorp
 • Torsö Skärgårdsfiber ek för - Mariestad
 • Bergs fiber - Skövde/Mariestad

Nästa gång beslut ska fattas blir tisdagen den 28 juni och för att besluten ska gå att genomföra behöver de projekt som är aktuella vara kompletta måndagen den 13 juni. Kompletteringsbrev och checklista skickas ut separat till dem.

Till hösten hoppas vi få ytterligare medel tilldelat från Jordbruksverket så att fler projekt kan beviljas stöd så snart som möjligt.

Beviljade stöd den 29 april

Fredagen den 29 april har ytterligare beslut fattats vad gäller projektstöd till bredband. Följande projekt meddelas per post:

 • Askum fiber ip Only - Rävlanda syd
 • Torestorp
 • ​Asklanda-Ornunga-Kinnestad-Landa
 • Landsbygdsnät i Tranemo
 • Luttra fiber
 • Klövedal fiber sydväst ek för
 • Tegneby fiber
 • Starrkärrs fiber
 • Kråkereds fiber
 • Malö Strömma
 • Länghem Landsbygdsfiber

Drygt 72 miljoner kronor har beviljats till Västra Götaland. Det motsvarar en totalkostnad för bredbandsbyggnation om ca 180 miljoner kronor varav privat finansiering blir ca 108 miljoner kronor  

Beviljade stöd den 31 mars

Den 31 mars beviljades cirka 70 miljoner kronor till dessa projektstöd för bredband:

 • Lursfiber Ekonomisk förening
 • Östra Sventorp fiber ek för
 • LNS fiber ek för
 • Västra Tunhem fiber ek för
 • Draered-Äsperedsfiber ek för
 • Skölvene fiber ek för
 • Myckleby fiberförening ek för
 • Greby-Götlunda fiberförening ek för 
 • Siene-Horla-Kärtared fiber ek för
 • Lagmansholm-Holsfiber ek för
 • Åmål norra fiber ek för
 • Prässebo fiber ek för
 • Tunge fiber ek för
 • Sjötofta fibernät ek för
 • Månstadfiber ek för
 • Fiber i Ullasjö ek för   

De sökande meddelas per post.

För hela perioden 2014-2020 har Västra Götaland blivit tilldelade 530 miljoner kronor och Jordbruksverket meddelar om dessa medel kan betalas ut tidigare än planerat. 

Ansökan för perioden 2014-2020

De största förändringarna för de föreningar som söker Projektstöd för bredband, från 2014, är bland annat att:

 • ansökan är digital genom e-legitimation
 • ledning ingår, det vill säga fiber eller antenn är stödberättigade kostnader
 • alla föreningar ska upphandla, dock finns ett direktupphandlingsbelopp
 • det är poäng istället för kölista som gäller
 • samråd är inte obligatoriskt, men krav vid behov.

Efter att landsbygdsföreskriften SJVFS 2016:2 trädde i kraft 11 december 2015, har en del regler förtydligats och vi vill gärna ge dig information som kan underlätta när det gäller projektstöd för bredband.

I förslaget till föreskrifter var det tidigare förslaget: ett sammanlagt belopp om 100.000 kronor för ”Allmänna utgifter” Projektledning, Upphandling och Ekonomitjänster under projekttiden. Detta belopp har genom den beslutade förändringen av föreskriften höjts till: antingen –5 procent av totalbudgeten, eller 1,5 MSek.

Tänk på att det är ett ”lån” som ska betalas tillbaka vid slututbetalningen. 20 procent av det totala stödbeloppet betalas inte ut förrän vid slututbetalningen och eventuellt förskott dras då av från de 20 procenten.  

Vad som också har förtydligats är: inom varje budgetgrupp kan du köpa in varor och tjänster om högst 250.000 kronor utöver från annan än den du har upphandlat genom konkurrensutsättning. Dock behöver du ha minst två offerter på priser som visar att du gjort en mindre konkurrensutsättning av den kostnadsposten.  

När du genom att göra en ny ansökan, överlåter en ansökan från en privatperson till en landsbygdsfiberförening, använd denna blankett: byte av sökande - ansökan om stöd. Underteckna och skanna in och lägg under det nya journalnumret tillsammans med övriga bilagor som är aktuella för din ansökan.

Handläggningen är påbörjad

Handläggningen av investeringsstöd till bredband pågår för fullt. Från och med den datum du fått som ansökningsdag på din ansökan kan du börja dra på dig kostnader, men på egen risk, tills du fått beslut om stöd. 

Ansökningarna bedöms utifrån ett antal urvalskriterier. Urvalskriterier används för att värdera ansökan och kunna jämföra den med andra ansökningar. I Västra Götaland behöver du över 345 urvalspoäng för att få beslut om stöd. Alla möjligheter och villkor hittar du på Jordbruksverkets webbplats

Läs mer om reglerna för poängsättning och prioritering.  

Läs mer om urvalskriterierna i handlingsplanen.

Läs bedömningsgrunderna för stödet

Läs även mer om förtydligande av poängberäkning.

"Ansökningskartan" och bifogade filer

PTS lanserade i slutet av mars en ansökningskarta med rubriken ”Bygga med stöd” (http://www.bredbandskartan.se). Denna karta kan användas som bilaga till ansökan om stöd. Nu finns flera nyheter i bredbandskartan som gör den ännu mer användbar.

Ytterligare en nyhet är att sökande från och med mars själva kan bifoga bilagor till sin ansökan direkt på Jordbruksverkets webbplats.

Områdeskartan

Denna karta kommer att publiceras på Länsstyrelsens webbplats under särskild länk som ett offentligt samråd. Om någon marknadsaktör tänkt bygga för fiber i något annonserat område, ska de kontakta Länsstyrelsen.

Om två eller flera sökande med respektive geografiska områden, går samman i ett gemensamt projekt, skall respektive område ändå vara sammanhängande, antingen genom att respektive område skiljts åt genom redan befintligt NGA-kvalitetsnät emellan områdena, eller att en tätort skiljer områdena åt. Kartan ska bifogas på ”Mina sidor” på Jordbruksverkets webbplats. Se exempel på områdeskarta.

Bredbandskartan

Denna karta används för att visa om det redan finns bredband av NGA-kvalitet i det område som projekterar för landsbygdsfiber. Kartan ska bifogas på ”Mina sidor” på Jordbruksverkets webbplats. Se exempel på karta som visar eventuell NGA-kvalitet.

Bredbandskartor för offentligt samråd

EU-logga

 Kontakta oss

Monica Ek-Remmerth
010-224 52 69

Pernilla Svensson
010-224 52 77

Lilian Gustafsson
010-224 52 35

Länsstyrelsen Västra Götalands län
vastragotaland@lansstyrelsen.se
010-224 40 00

 Starta & driva bredbandsförening

Hitta matnyttig information om att komma igång med föreningen och arbetet:

Coompanions Fiberhandbok

Markavtal - Bredbandsforum

Bredband på landsbygden

Vägledning för ett lyckat bredbandsprojekt

Så gör vi på Gotland - En studie av byanätsprocessens behov av organisatoriskt stöd, lärande och engagemang.

 

EU-flagga för jordbruksfonden för landsbygdsutveckling