Stöd och bidrag 

Här kan du läsa mer om de olika stöd som finns att söka hos Länsstyrelsen.

  • Projektstöd

  • Projektstöd genom Leader
    Utvecklingen på landsbygden är starkt beroende av det lokala engagemanget. Vill du utveckla landsbygden nära dig kan ett Leader-projekt vara en bra start.
  • Jordbrukarstöd
    För dig som söker jordbrukarstöd i form av Gårdsstöd och Miljöersättningar finns en samordnad ansökningshandling kallad SAM.

Stöd och bidrag

Kontakta oss

Frågor om jordbrukarstöd: 0771-67 00 00

Landsbygdsenheten
landsbygd.vastragotaland
@lansstyrelsen.se

Växel: 010-224 40 00

Aktuellt om nya landsbygdsprogrammet

Under 2014 införs ett nytt landsbygdsprogram i Sverige. Det nya programmet gäller fram till år 2020. Genom stöd och bidrag ska programmet skapa förutsättningar för en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling av landsbygden. Länsstyrelsens uppgift är att se till att stöden och bidragen gör så stor nytta som möjligt i vårt län.

Aktuell information om arbetet med det nya landsbygdsprogrammet på Jordbruksverkets webbplats

Ny struktur för nya landsbygdsprogrammet (Jordbruksverkets webbplats)

Länsstyrelsens förberedelser inför nya landsbygdsprogrammet

 EU-logotyp

Alla stöd som presenteras här förutom gårdsstödet ingår i det svenska landsbygdsprogrammet. Programmet finansieras till cirka 50 procent av EU. Gårdsstödet finansieras till 100 procent av EU. Det är en del av det vi får tillbaka på vårt medlemskap i unionen.