Stöd och bidrag 

Här kan du läsa mer om de olika stöd som finns att söka hos Länsstyrelsen.

Nytt landsbygdsprogram 2014-2020

Under 2014 infördes ett nytt landsbygdsprogram i Sverige. Det nya programmet gäller fram till år 2020. Genom stöd och bidrag ska programmet bidra till lönsamma och livskraftiga företag, aktiva bönder som ger oss öppna marker med betande djur och en modern landsbygd. Länsstyrelsens uppgift är att se till att stöden och bidragen gör så stor nytta som möjligt i vårt län.

Senaste nytt om landsbygdsprogrammet 2014-2020 finns på Jordbruksverkets webbplats

Ny struktur för nya landsbygdsprogrammet

Länsstyrelsens förberedelser inför nya landsbygdsprogrammet

Stöd och bidrag

Kontakta oss

Frågor om jordbrukarstöd: 0771-67 00 00

Landsbygdsenheten
landsbygd.vastragotaland
@lansstyrelsen.se

Växel: 010-224 40 00

 EU-logotyp

Alla stöd som presenteras här förutom gårdsstödet ingår i det svenska landsbygdsprogrammet. Programmet finansieras till cirka 50 procent av EU. Gårdsstödet finansieras till 100 procent av EU. Det är en del av det vi får tillbaka på vårt medlemskap i unionen.