Stöd och bidrag 

Här kan du läsa mer om de olika stöd som finns att söka hos Länsstyrelsen.

 • Företagsstöd
  För dig som investerar för att utveckla, energi- eller klimatanpassa ett landsbygds-, jordbruks- eller trädgårdsföretag.
 • Projektstöd
  För dig som vill genomföra en ide som kommer till nytta för många och gynnar den regionala tillväxten och utvecklingen på landsbygden, exempelvis utbyggnad av bredband.

 • Miljöinvesteringar
  För dig som gör en investering som gynnar miljön, klimatet eller landskapet.

 • Projektstöd genom Leader
  För dig som vill utveckla landsbygden lokalt nära dig kan ett Leader-projekt vara en bra start.
 • Jordbrukarstöd
  För dig som söker jordbrukarstöd i form av Gårdsstöd och Miljöersättningar finns en samordnad ansökningshandling kallad SAM.
 • Stöd i havs- och fiskeriprogrammet
  För dig som vill utveckla ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart fiske och vattenbruk i Sverige.

Kontakta oss

Länsstyrelsen Västra Götalands län
vastragotaland snabela lansstyrelsen punkt se¤vastragotaland snabela lansstyrelsen punkt se
010-224 40 00