Stöd och bidrag

Här kan du läsa mer om de olika stöd som finns att söka hos Länsstyrelsen.

Företagsstöd
För dig som investerar för att utveckla, energi- eller klimatanpassa ett landsbygds-, jordbruks- eller trädgårdsföretag.

Jordbrukarstöd
För dig som söker jordbrukarstöd i form av Gårdsstöd och Miljöersättningar finns en samordnad ansökningshandling kallad SAM. 

Miljöinvesteringar
För dig som gör en investering som gynnar miljön, klimatet eller landskapet.

Projektstöd
För dig som vill genomföra en ide som kommer till nytta för många och gynnar den regionala tillväxten och utvecklingen på landsbygden, exempelvis utbyggnad av bredband.

Stöd i havs- och fiskeriprogrammet
För dig som vill utveckla ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart fiske och vattenbruk i Sverige.

Stöd och bidrag till åtgärder för att nå miljömålen
För att underlätta för länets aktörer har vi tagit fram ”Var finns pengarna? -sammanställning av stöd och bidragsmöjligheter till åtgärder och insatser för att nå miljömålen ”.