Webbanmälan: innehav av bisamhälle

Här kan du som har bin i Västra Götalands eller Hallands län anmäla innehav av bisamhällen.

Du som startar eller övertar en biodling ska göra en anmälan om var bikuporna finns när verksamheten påbörjas. Läs mer om krav på biodlare.

Anmäl innehav av bisamhälle i vårt webbformulär nedan. I webformuläret kan du ange tre olika uppställningsplatser. Fält som är markerade med (*) måste fyllas i.

OBS! När du tryckt på Nästa måste du granska uppgifterna och godkänna att de skickas in till oss. Det gör du genom att fylla kod-fältet och trycka på knappen Skicka längst ner på sidan efter att den uppdaterats.

Om du har mer än tre uppställningsplatser kan du fylla i en excelfil och skicka in direkt till kajsa.lycke@lansstyrelsen.se. Uppgifterna i de röda kolumnerna fyller du bara i en gång, och sedan fyller du i uppställningsplatserna en per rad i de blå kolumnerna.