Utbildning inom biodling

Är du biodlare och vill utveckla din biodling? Vi ordnar olika aktiviteter i form av kurser, temadagar och möten.

Kommande kurser och aktiviteter

Nu har du möjlighet att delta på våra fältvandringar om vilda och tama pollinerare i odlingslandskapet, hur gynnas de bäst och vad ger de oss människor för nyttor. Fältvandringarna görs vid tre tillfällen:

13 juni

27 juni

30 augusti 

Hör gärna av dig om du har önskemål angående kompetensutveckling för din biodling.

Ett flygande bi på en blomma