Klimatklivet-workshop med tema: Laddinfrastruktur

Sök klimatinvesteringsstöd och förverkliga dina idéer! Välkommen till en dag om att söka stöd inom laddinfrastruktur. Vi ger dig inspiration och vägledning!

Klimatklivet är en statlig satsning som ska bidra till minskade växthusgasutsläpp. De investerade medlen ska ge största möjliga klimatnytta. Länsstyrelsen i Västra Götalands län anordnar tillsammans med Västra Götalandsregionen därför en workshop med temat Laddinfrastruktur. Syftet med dagen är att du efter workshopen ska: 

  • Känna till möjligheter och rådande kunskapsläge inom laddinfrastruktur. 
  • Veta vilka regler som gäller för att söka stöd inom klimatklivet för laddinfrastruktur. 
  • Veta hur man steg för steg skriver en ansökan.
  • Träffa andra som arbetar med eller kommer söka stöd inom temat.  

Västra Götalandsregionen kommer också finnas på plats för att informera om sina stödmöjligheter. På förmiddagen får du information och inspiration och efter lunch kommer du få möjligheten att bolla din idé med handläggare på plats.

Tid: tisdagen den 8 mars kl. 9.00-15.00 (efter lunch kan du välja om du vill stanna kvar och prata med handläggare om din idé, vi finns på plats till kl. 15.00)

Plats: Lindholmen Science Park, Göteborg

Program

Läs mer om Klimatklivet

Anmälan

Anmäl dig via länken nedan senast 1 mars för att vara garanterad fika och lunch. Eventet är kostnadsfritt.

Kontaktperson

Andrea Teran Öman
andrea.teran-oman@lansstyrelsen.se 
010-224 46 16

 

Logotyp för Klimatklivet