Antibiotikaresistenta bakterier 

Resistenta bakterier blir allt vanligare - samband med överdriven antibiotikabehandling allt tydligare.

Antibiotikaresistenta mikroorganismer är ett tilltagande problem över hela världen och även i Sverige. Den ökande antibiotikaresistensen beskrivs av många som en tickande bomb, eller ett av framtidens största hot mot folkhälsan. Vi för en ständig kapplöpning mot bakterierna som resulterar i allt mer komplicerade och dyrare antibiotika. Även hos våra djur ökar resistensproblematiken. Som exempel kan nämnas att antalet hundar med MRSP (Meticillinresistenta Staphylococcus Pseudointermedius) stadigt ökar även i vårt län.

I mitten av februari 2012 redovisade SVA att man för första gången påvisat MRSA (Meticillinresistenta Staphylococcus aureus) i prover från mjölkkor inskickade till SVA under 2010 och 2011. Denna typ av MRSA är ovanlig och beskrevs för första gången så sent som våren 2011. Läs mer om detta under relaterat.

Nationellt kunskapsunderlag

Det finns ett nationellt kunskapsunderlag för läkare om att ge råd om hygien till lantbrukare som bär på MRSA och jobbar med djur. Kunskapsunderlaget är tänkt som ett stöd för behandlande läkare och smittskyddsläkare, men även länsveterinärer. Det tar bland annat upp riskfyllda arbetsmoment, hygienrutiner och den juridik som påverkar vilka åtgärder man kan ta till för att förebygga smitta.

Kunskapsunderlaget ”Förebyggande av spridning av MRSA från människa till lantbrukets djur” kan laddas hem eller beställas från Socialstyrelsen. 

 

 

 

Kontakta oss

Ulf Lövdahl
010-2245283
Länsstyrelsen Västra Götalands län
vastragotaland snabela lansstyrelsen punkt se¤vastragotaland snabela lansstyrelsen punkt se
010-224 40 00