Översyn av utvidgat strandskydd

Länsstyrelsen har genomfört en översyn av strandskyddet i länet.

Tjörns kommun

Länsstyrelsen har den 20 oktober 2016 fattat beslut om omprövning av sitt beslut från den 9 september 2016 för Tjörns kommun. Omprövningen avser endast ändring av det utvidgade strandskyddets utbredning på fastigheten Olsnäs 1:24 vilken ingår i kartbilaga 1.19.

Beslut om omprövning 20 oktober och ursprungsbeslut från den 9 september 2016 

Beslutskartor för Tjörn

Nya beslut om strandskydd

Länsstyrelsen har den 9 september 2016 beslutat om nya strandskyddsgränser i nedanstående kommuner. För Tjörns kommun se ovan.

Alingsås​Lilla Edet​​Tidaholm
​Dals-EdMellerudTrollhättan
FalköpingMölndalUddevalla
GrästorpOrustUlricehamn
GullspångSkara​Vara
GöteneStenungsundVänersborg
HerrljungaTibro
Kungälv


 Kommunvisa kartor som visar  de nya strandskyddsgränserna:

​Alingsås Lilla EdetTidaholm
Dals-EdMellerudTrollhättan
FalköpingMölndalUddevalla
Grästorp​OrustUlricehamn
GullspångSkaraVara
GöteneStenungsundVänersborg
HerrljungaTibro
Kungälv

 

Tillfälliga beslut

Regeringen upphävde den 9 juni 2016 Länsstyrelsens beslut om utvidgning av strandskyddet i ytterligare tio av länets kommuner på formella grunder. Länsstyrelsen har nu fattat tillfälliga beslut om strandskydd i dessa kommuner och genomfört remissförfarande för nya förslag till slutliga beslut.

Länsstyrelsen har fattat tillfälliga beslut för att värna om strandområdenas natur- och friluftsvärden under den tid som krävs för att kunna fatta nya slutliga beslut. Dessa tillfälliga beslut avser nu Göteborgs, Härryda, Lysekils, Munkedals, Partille, Sotenäs, Strömstads, Tanums och Öckerö kommuner där regeringen den 9 juni 2016 upphävde Länsstyrelsens beslut från den 1 december 2014, samt Lidköping där regeringen upphävde Länsstyrelsens beslut från den 8 januari 2016.

I sitt beslut anför regeringen bl.a. att Länsstyrelsen i beslutet om utvidgat strandskydd även reglerat områden inom det generella strandskyddet och att fel lagrum använts till stöd för dessa förändringar. Länsstyrelsen har nu arbetat om besluten i syfte att kunna hantera både utvidgning av strandskyddsområdet och delar av det generella strandskyddet för Bohuskommunerna. För Lidköping har det i beslutet tydliggjorts att det inte avser någon påverkan på generellt strandskydd. Kartorna har förtydligats med mer information och en läsanvisning har tagits fram till kartorna. De ytor som besluten omfattar avser samma ytor som tidigare, någon mindre skillnad kan dock finnas.

Länsstyrelsen bedömer fortfarande att ett delvis utvidgat strandskydd är motiverat i dessa kommuner. Därför finns det skäl att skydda områdena till dess att ett slutligt beslut om utvidgning kan fattas.

Att fatta nya beslut om utvidgat strandskydd kräver ny remiss som självklart ska kungöras korrekt för att markägare, myndigheter, organisationer och allmänhet ska få möjlighet att komma med synpunkter. Synpunkterna ska sedan behandlas och arbetas in i besluten.

Läs de nya tillfälliga besluten här:  

​GöteborgPartille
​Härryda Sotenäs
LidköpingStrömstad
LysekilTanum
MunkedalÖckerö

 

Remiss av förslag till nytt beslut om utvidgat strandskydd  

Följande kommunvisa beslut har Länsstyrelsen skickat ut på remiss efter att Regeringen på formella grunder upphävt tidigare beslut: Göteborg, Härryda, Lidköping, Lysekil, Munkedal, Partille, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Öckerö.    

Här kan du läsa förslagen till nytt slutligt beslut:

GöteborgPartille
Härryda Sotenäs
LidköpingStrömstad
LysekilTanum
MunkedalÖckerö


Länkar till kartbilagorna:

Markägare, myndigheter, organisationer och allmänheten kan yttra sig över Länsstyrelsens förslag till beslut till och med den 23 september 2016.

Övriga kommunvisa beslut om utvidgat strandskydd

Länsstyrelsen har den 1 december 2014 beslutat om utvidgade strandskyddsområden i nedanstående kommuner.

 

Ale

Bengtsfors

Bollebygd

Borås

Färgelanda

Hjo

Karlsborg

Lerum

Mariestad

Mark

Skövde

Svenljunga

Tranemo

Töreboda

Vårgårda

Åmål

 

 

Länkar till övriga kommuners karta med strandskydd:

Ale

Bengtsfors

Bollebygd

Borås

Färgelanda

              

Hjo

Lerum

Mariestad

Mark

Skövde

Svenljunga

Töreboda

Vårgårda

Åmål

Essunga kommun saknade utvidgat strandskydd och behöver därför inte något nytt beslut.

Bakgrund

Strandskyddet finns för att:

  • Säkra allmänhetens tillgång till stränder
  • Trygga framtiden för djur- och växtlivet.

Strandskydd gäller vid havet och vid insjöar och vattendrag. Strandskyddet omfattar land- och vattenområdet intill 100 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd. Strandskyddet får dock utvidgas upp till 300 meter om det behövs för att säkerställa syftena med strandskyddet.

Naturvårdsverkets vägledning

 Content Editor

​Du kan också se de nya strandskyddsgränser i Länsstyrelsens infokarta.

Instruktion till infokartan