Översyn av utvidgat strandskydd

Länsstyrelsen har genomfört en översyn av strandskyddet i länet.

Nya beslut om strandskydd

Länsstyrelsen har den 12 januari 2017 beslutat om nya strandskyddsgränser i nedanstående kommuner. De nya gränserna kan du se här och till höger under Kartor.

Strandskyddsbeslut 12 januari 2017

Dessa kommuners strandskyddskartor är länkade till WebbGIS:

Ale

Bengtsfors

Bollebygd

Borås

Färgelanda

              

Hjo

Lerum

Mariestad

Mark

Skövde

Svenljunga

Töreboda

Vårgårda

Åmål

Essunga kommun saknar utvidgat strandskydd och behöver därför inte något nytt beslut.

Bakgrund

Strandskyddet finns för att:

  • Säkra allmänhetens tillgång till stränder
  • Trygga framtiden för djur- och växtlivet.

Strandskydd gäller vid havet och vid insjöar och vattendrag. Strandskyddet omfattar land- och vattenområdet intill 100 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd. Strandskyddet får dock utvidgas upp till 300 meter om det behövs för att säkerställa syftena med strandskyddet.

Naturvårdsverkets vägledning

 Content Editor