Översyn av utvidgat strandskydd

Länsstyrelsen har genomfört en översyn av det utvidgade strandskyddet.

Regeringen upphävde den 11 februari 2016 Länsstyrelsens beslut om utvidgning av strandskydd i tolv av länets kommuner på formella grunder. Den 23 mars 2016 upphävde Regeringen även Trollhättans beslut om utvidgning av strandskyddet på samma grunder. Samtidigt som tillfälliga beslut fattats skickar Länsstyrelsen även ut nya förslag till slutliga beslut på remiss.

Tillfälliga beslut

Länsstyrelsen har fattat tillfälliga beslut för att värna om strandområdenas natur- och friluftsvärden under den tid som krävs för att kunna fatta nya slutliga beslut. Dessa tillfälliga beslut avser de kommuner där Regeringen har upphävt Länsstyrelsens beslut från den 1 december 2014. Det gäller följande kommuner: Alingsås, Dals-Ed, Götene, Herrljunga, Kungälv, Lilla Edet, Mellerud, Orust, Stenungsund, Tjörn, Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg.    

I dessa beslut har Länsstyrelsen inte annonserat i vissa lokala ortstidningar. Regeringen har endast prövat den formella delen och inte om det är lämpligt att utvidga strandskyddet i de aktuella områdena. Länsstyrelsen bedömer fortfarande att ett utvidgat strandskydd är motiverat i dessa kommuner. Därför finns det skäl att skydda områdena till dess att ett slutligt beslut om utvidgning kan fattas.   Att fatta nya beslut om utvidgat strandskydd kräver ny remiss som självklart ska kungöras korrekt för att markägare, myndigheter, organisationer och allmänhet ska få möjlighet att komma med synpunkter. Synpunkterna ska sedan behandlas och arbetas in i besluten.  

Läs de tillfälliga besluten här:

Alingsås

Dals-Ed

Götene

Herrljunga

Kungälv

Lilla Edet

Mellerud

Orust

Stenungsund

Tjörn

Trollhättan

Uddevalla

Vänersborg

Remiss av förslag till nytt beslut om utvidgat strandskydd  

Följande kommuner har Länsstyrelsen skickat ut på remiss efter att Regeringen på formella grunder upphävt tidigare beslut: Alingsås, Dals-Ed, Götene, Herrljunga, Kungälv, Lilla Edet, Mellerud, Orust, Stenungsund, Tjörn, Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg.  

Länsstyrelsen har upptäckt att vi gjort samma formella fel i ytterliga nio andra kommuner som vars beslut inte är överklagade. Länsstyrelsen har ett eget ansvar enligt 27 § förvaltningslagen (1986:223) att ompröva dessa felaktigt hanterade kommunvisa beslut. Länsstyrelsen har därför även upprättat förslag till nya beslut i dessa kommuner.  

Totalt är det dessa 21 kommuner som skickats ut på nytt för remiss och ni kan läsa förslagen till beslut här:

Alingsås                   

Dals-Ed

Falköping

Grästorp

Gullspång

Götene

Herrljunga

Lilla Edet

Kungälv

Mellerud

Mölndal

Orust

Skara

Stenungsund

Tibro

Tidaholm

Tjörn

Trollhättan

Uddevalla

Ulricehamn

Vara

Vänersborg

Markägare, myndigheter, organisationer och allmänheten kan yttra sig över Länsstyrelsens förslag till beslut till och med den 29 april 2016 för alla kommuner utom för Trollhättan. För Trollhättans kommun går remisstiden ut den 3 juni 2016.

Namnlöst dokument

Övriga kommunvisa beslut om utvidgat strandskydd

Länsstyrelsen har den 1 december 2014 beslutat om utvidgade strandskyddsområden i nedanstående kommuner. Nio av dessa kommuner ingår nu i ovanstående formella omtag av remiss:

Essunga kommun saknade utvidgat strandskydd och behöver därför inte något nytt beslut.

Titta på strandskyddsgränserna på karta 

För att titta på strandskyddsgränser i en karta så kan du använda Länsstyrelsens infokarta (se box till höger längre upp på sidan) eller klicka på länken nedanför så zoomas du in till respektive kommun. Använd instruktionerna till infokartan för att zooma in.

Länkar till kartor med strandskydd, för de kommuner som fått tillfälligt beslut om utvidgat strandskydd, som även utgör förslag på utvidgning för slutligt beslut:

Länkar till övriga kommuners karta med strandskydd:

Har du problem med att infokartan inte fungerar så kan du höra av dig till John Dagobert (handläggare) 010-22 45 177, Annika Micheletti (handläggare) 010 22 45 159 eller Kristina Johansson (GIS och karthandläggare) 010-22 44 719. Vi har även instruktioner till infokartan i boxen uppe till höger.  

Bakgrund

Strandskyddet finns för att:

  • säkra allmänhetens tillgång till stränder
  • trygga framtiden för djur- och växtlivet.

Strandskydd gäller vid havet och vid insjöar och vattendrag. Strandskyddet omfattar land- och vattenområdet intill 100 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd. Strandskyddet får dock utvidgas upp till 300 meter om det behövs för att säkerställa syftena med strandskyddet.

Naturvårdsverkets vägledning

 Strandskyddsgränser

Karta med de nya gränser finns på Länsstyrelsens infokarta.

Instruktion till infokartan