Översyn av utvidgat strandskydd

Länsstyrelsen har genomfört en översyn av det utvidgade strandskyddet.

Regeringen upphävde den 9 juni 2016 Länsstyrelsens beslut om utvidgning av strandskyddet i ytterligare tio av länets kommuner på formella grunder. Länsstyrelsen har nu fattat tillfälliga beslut om strandskydd i dessa kommuner och skickar samtidigt ut nya förslag till slutliga beslut på remiss.

Tillfälliga beslut

Länsstyrelsen har fattat tillfälliga beslut för att värna om strandområdenas natur- och friluftsvärden under den tid som krävs för att kunna fatta nya slutliga beslut. Dessa tillfälliga beslut avser nu Göteborgs, Härryda, Lysekils, Munkedals, Partille, Sotenäs, Strömstads, Tanums och Öckerö kommuner där regeringen den 9 juni 2016 upphävde Länsstyrelsens beslut från den 1 december 2014, samt Lidköping där regeringen upphävde Länsstyrelsens beslut från den 8 januari 2016.  

I sitt beslut anför regeringen bl.a. att Länsstyrelsen i beslutet om utvidgat strandskydd även reglerat områden inom det generella strandskyddet och att fel lagrum använts till stöd för dessa förändringar. Länsstyrelsen har nu arbetat om besluten i syfte att kunna hantera både utvidgning av strandskyddsområdet och delar av det generella strandskyddet för Bohuskommunerna. För Lidköping har det i beslutet tydliggjorts att det inte avser någon påverkan på generellt strandskydd. Kartorna har förtydligats med mer information och en läsanvisning har tagits fram till kartorna. De ytor som besluten omfattar avser samma ytor som tidigare, någon mindre skillnad kan dock finnas. 

Länsstyrelsen bedömer fortfarande att ett utvidgat strandskydd är motiverat i dessa kommuner. Därför finns det skäl att skydda områdena till dess att ett slutligt beslut om utvidgning kan fattas.   

Sedan tidigare finns det tillfälliga beslut om strandskydd i följande kommuner: Alingsås, Dals-Ed, Götene, Herrljunga, Kungälv, Lilla Edet, Mellerud, Orust, Stenungsund, Tjörn, Uddevalla, Vänersborg och Trollhättan.  

Att fatta nya beslut om utvidgat strandskydd kräver ny remiss som självklart ska kungöras korrekt för att markägare, myndigheter, organisationer och allmänhet ska få möjlighet att komma med synpunkter. Synpunkterna ska sedan behandlas och arbetas in i besluten.  

Läs de nya tillfälliga besluten här:  

​GöteborgPartille
​Härryda Sotenäs
LidköpingStrömstad
LysekilTanum
MunkedalÖckerö

 

Läs de äldre tillfälliga besluten här:

Alingsås

Dals-Ed

Götene

Herrljunga

Kungälv

Lilla Edet

Mellerud

​​Orust

Stenungsund

Tjörn

Trollhättan

Uddevalla

Vänersborg

Remiss av förslag till nytt beslut om utvidgat strandskydd  

Följande kommunvisa beslut har Länsstyrelsen skickat ut på remiss efter att Regeringen på formella grunder upphävt tidigare beslut: Göteborg, Härryda, Lidköping, Lysekil, Munkedal, Partille, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Öckerö.    

Här kan du läsa förslagen till nytt slutligt beslut:

GöteborgPartille
Härryda Sotenäs
LidköpingStrömstad
LysekilTanum
MunkedalÖckerö

Markägare, myndigheter, organisationer och allmänheten kan yttra sig över Länsstyrelsens förslag till beslut till och med den 23 september 2016.

Namnlöst dokument

Övriga kommunvisa beslut om utvidgat strandskydd

Länsstyrelsen har den 1 december 2014 beslutat om utvidgade strandskyddsområden i nedanstående kommuner.

 

Ale

Bengtsfors

Bollebygd

Borås

Falköping

Färgelanda

Grästorp

Gullspång  

Hjo

Karlsborg

Lerum

Mariestad

Mark

Mölndal

Skara

Skövde

Svenljunga

Tibro

Tidaholm

Tranemo

Töreboda

Ulricehamn

Vara

Vårgårda

Åmål

 

 

Essunga kommun saknade utvidgat strandskydd och behöver därför inte något nytt beslut.

Titta på strandskyddsgränserna på webbkarta 

För att titta på strandskyddsgränserna i en webbkarta så kan du använda Länsstyrelsens infokarta (se box till höger längre upp på sidan) eller klicka på länken nedanför så zoomas du in till respektive kommun. Använd instruktionerna till infokartan för att zooma in. 

Länkar till kartor med strandskydd, för de kommuner som nu fått tillfälligt beslut om utvidgat strandskydd, som även utgör förslag på utvidgning för slutligt beslut:

Göteborg

Härryda

Lidköping

Lysekil

Munkedal

Partille

Sotenäs

Strömstad

Tanum

Öckerö

 

Länkar till övriga kommuners karta med strandskydd:

Ale

Alingsås

Bengtsfors

Bollebygd

Borås

Dals-Ed

Falköping

Färgelanda

Gullspång

Grästorp

Götene

Herrljunga

Hjo

Karlsborg

Kungälv

Lerum

Lilla Edet

Mariestad

Mark

Mellerud

Mölndal 

Orust

Skara 

Skövde

Stenungsund

Svenljunga

Tibro

Tjörn

Trollhättan

Töreboda

Uddevalla

Ulricehamn 

Vara

Vårgårda

Vänersborg            

Åmål

 

Har du problem med att infokartan inte fungerar så kan du höra av dig till John Dagobert (handläggare) 010-22 45 177, Annika Micheletti (handläggare) 010 22 45 159 eller Kristina Johansson (GIS och karthandläggare) 010-22 44 719. Vi har även instruktioner till infokartan i boxen uppe till höger.  

Titta på strandskyddsgränserna på kartbilagor

Använd länkarna nedan för att se kartbilagorna för tillfälliga beslut och remisser juli 2016. Kartbilagorna för tillfälligt beslut och remiss för en kommun är identiska förutom översiktskartan där själva kartbilden ser likadan ut men texten skiljer sig.

Bakgrund

Strandskyddet finns för att:

  • Säkra allmänhetens tillgång till stränder
  • Trygga framtiden för djur- och växtlivet.

Strandskydd gäller vid havet och vid insjöar och vattendrag. Strandskyddet omfattar land- och vattenområdet intill 100 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd. Strandskyddet får dock utvidgas upp till 300 meter om det behövs för att säkerställa syftena med strandskyddet.

Naturvårdsverkets vägledning

 Strandskyddsgränser

Karta med de nya gränser finns på Länsstyrelsens infokarta.

Instruktion till infokartan