NaturreservatNatura 2000

Frälsegården 

Frälsegårdens naturreservat. Foto: Peter Wredin
Frälsegårdens naturreservat. Taget på åsen mot norr, ungefär i jämnhöjd med P-platsen. Foto: Peter Wredin

Kalkälskande blommor och fornlämningar

Vid Frälsegården söder om Trädet framträder Ulricehamnsåsen mycket tydligt, som åsryggar och kullar. Denna ås kan man följa längs hela Ätradalen mellan Kölaby och Ulricehamn. Ätradalen är rik på fornlämningar, vilket vittnar om att människor bott här under mycket lång tid. Särskilt vanligt är det med lämningar uppe på kullar och åsar. Frälsegården utgör inget undantag. Här finns bland annat två gravfält, det största bestående av tio högar, sjuttioen runda stensättningar, tre rektangulära stensättningar och en treudd.

Åsarna är uppbyggda av sten och grus med ett visst kalkinnehåll. I kombination med kreatursbete har detta skapat en speciell miljö, som i sin tur gett upphov till en säregen flora. De typiska arterna brukar med ett gemensamt namn kallas för torrängsväxter. Dessa är till exempel trollsmultron, backsippa, blodnäva, smalbladig lungört och backsmultron.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Frälsegårdens naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

  • framföra motordrivet fordon,
  • tälta,
  • elda,
  • plocka blommor.

Förbudet om motordrivet fordon gäller ej ifråga om enskilda vägen genom området.

Fakta

Bildat: 1984
Areal: ca 5
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Ulricehamn

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Kontakta oss

Naturavdelningen
natur punkt vastragotaland snabela lansstyrelsen punkt se¤natur punkt vastragotaland snabela lansstyrelsen punkt se
010-224 40 00
Västkuststiftelsen
post snabela vastkuststiftelsen punkt se¤post snabela vastkuststiftelsen punkt se
010-224 40 00
www.vastkuststiftelsen.se
Get Microsoft Silverlight

Åk kollektivt

Du kan åka till det här naturreservatet med Västtrafik.

Så hittar du hit

Frälsegården ligger söder om Trädet, längs vägen mellan Falköping och Ulricehamn. Parkering och informationstavla finns utefter en liten avfartsväg som går in i reservatet.

Naturreservatsbroschyr

 

Smalbladig lungört. Foto: Anders Stagen
Smalbladig lungört. Foto: Anders Stagen.

Beslut om naturreservat

Klicka på länken för respektive naturreservat i listan för att läsa beslutet.