Lammevadskärret

Ett orkidérikt kärr som är lättillgängligt även för den rullstolsburne. Så kan man lättast presentera Lammevadskärret.

Spångar i Lammevadskärret underlättar för rullstolsburna. Foto: Länsstyrelsen. 

Lammevadskärret är ett lättillgängligt kärr och rikt på orkidéer. Några exempel är ängsnycklar, brudsporre, vaxnycklar, kärrknipprot och flugblomster. Kärret ligger på kalkgrund och är omgivet av åkrar. Spänger har byggts över de ömtåliga kärrpartierna. Spångsystemet är anpassat för funktionshindrade, så även rullstolsburna besökare kan njuta av blomsterprakten.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturreservatet Lammevadskärret, men tänk på att det inte är tillåtet att

  • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
  • skada vegetationen exempelvis genom att plocka eller gräva upp blommor, gräs, ormbunkar, lavar, mossor eller svampar,
  • medföra okopplad hund,
  • anbringa tavla, skylt, affisch eller annan störande anordning,
  • framföra motordrivet fordon eller annat transportmedel utom rullstol,
  • tälta, anordna gömsle eller liknande,
  • göra upp eld,
  • rida.

Att bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada stående träd och buskar är straffbart enligt 12 kap 2 § brottsbalken.

Fakta

Bildat: 1988
Areal: ca 4 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Tidaholm

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.


 

Lammevadskärret i tillgänglighetsdatabasen

Get Microsoft Silverlight

 Så hittar du hit

Lammevadskärret ligger ca 1 km söder om Dimbo kyrka.

Naturreservatsfolder

Åk kollektivt

Du kan åka till det här naturreservatet med Västtrafik.

 

Stor Ögontröst. Foto: Kaisa Malmqvist.
Stor ögontröst. Foto: Kaisa Malmqvist. 

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.