Valön (Tanum)

Valön. Foto: Naturcentrum.

Klippig halvö

Valön ligger ett par km nordväst om Bovallstrand och utgörs av en väl avgränsad halvö. Kala klippor, hällmarker och ursvallade blockmarker är karaktäristiska inslag i landskapet. Odling bedrivs främst längs Valö kile och på landtungan mot Svenneby.

Rik flora

Branta, exponerade klippstränder dominerar på västsidan men här finns också partier med blockstrand, med växter som kärrtörel. Vidsträckta strandängar finns vid Kvarnviken och Valö kile. I torra kalkrika ängsmarker finns en rik vegetation. Här växer bland annat gullviva, spåtistel och backsmultron samt en rad kalkkrävande mossor. I brynen växer högvuxna örter som krissla, blodnäva, småborre och sötvedel. Strandängarna och torrängarna betas fortfarande, vilket är en förutsättning för att deras botaniska värden skall bestå.

Lättillgängligt område

Valön är lättillgängligt både från land- och sjösidan. Bra möjligheter till bad och fiske finns inom reservatet. Stigar och spångar leder till de mest attraktiva delarna.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Valöns naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

  • tälta eller campa,
  • framföra motorfordon längre in i reservatet än till den allmänna parkeringsplatsen,
  • göra upp eld,
  • med plåt, glas, plast, papper, avfall eller på annat sätt skräpa ned inom området,
  • plocka blommor eller gräva upp växter,
  • medföra okopplad hund,
  • fånga eller döda vilda djur, vidröra ägg eller ungar eller göra åverkan på bo samt att uppträda störande på sätt som kan vara till uppenbart men för djurlivet (exempelvis att från nära håll fotografera fågelbo).

Fakta

Bildat: 1968
Areal: ca 265 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Tanum


Get Microsoft Silverlight

 Så hittar du hit

Norr om Svenneby nya kyrka går en väg västerut mot reservatet.

Naturreservatsbroschyr

 

Gullvivor. Foto: Peter Flodin.
Gullvivor. Foto: Peter Flodin.

Åk kollektivt

Du kan åka till det här naturreservatet med Västtrafik.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.