Väderöarna

Unikt havsområde

Väderöarnas naturreservat är, tillsammans med Kosterhavets nationalpark, ur biologisk synpunkt ett av Sveriges mest värdefulla havsområden. Området innehåller de flesta undervattensmiljöer som är typiska för den svenska västkusten, t.ex. hård- och mjukbottnar på olika djup, tångskogar, sandstränder, grunda lerbottnar och ålgräsängar. Dessutom finns här ovanliga eller unika miljöer såsom djupa hårdbottnar, områden med revbildande stenkoraller och exponerade grundområden. Här finns med andra ord en unik variation av miljöer, men också en flora och fauna som är mer artrik än i något annat svenskt havsområde. Det är bara i Koster/Väderöområdet (och i viss mån i Gullmarsfjorden) som man finner hårdbottnar på större djup än 100 m så nära kusten. Djupa hårdbottnar innehåller många sällsynta och spektakulära arter. Väderöarna betraktas som ett av Sveriges bästa områden för sportdykning.  

Fåglar och sälar

Naturreservatet är även av mycket stor betydelse för knubbsäl som vid Väderöarna har ett av västkustens starkaste fästen. Fågellivet är också mycket rikt med flera par av labb, toppskarv och tobisgrissla. För tobisgrisslan är Väderöarna av särskilt stor betydelse, här finns ungefär en fjärdedel av länets bestånd.  

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturreservat Väderöarna men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Under tiden 1 april – 15 augusti gå iland på öar och skär samt vistas eller passera närmare öar och skär än 100 meter inom fågel- och sälskyddsområden. Här kan du läsa om alla nyheter i fågel- och sälskyddet vid Väderöarna.
  • I Sollidbågen samt i ett område till havs öster om Storö ankra eller göra annat som kan skada bottnarna.
  • Inom områden i anslutning till Storö köra fortare än 5 knop under tiden 15 maj – 31 augusti.
  • Under tiden 1 mars – 20 augusti på land medföra hund som inte är kopplad.
  • Använda motordrivet fordon på land.
  • Gräva upp växter, samla in rödlistade arter eller införa främmande arter eller populationer.  

Frågor och svar om naturreservatet  

Fakta

Bildat: 2011
Areal: ca 18.300 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen Västra Götalands län


Get Microsoft Silverlight

 Så hittar du hit

Turbåtar avgår till Väderöarna från bl.a. Fjällbacka och Hamburgsund.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.

 

Tobisgrissla. Foto: Kent-Ove Hvass
Tobisgrissla. Foto: Kent-Ove Hvass.