Hållöarkipelagen

Hållö. Foto: Malin Christiansson
 

Populär ö för salta bad och naturupplevelser

Hållö med intilliggande Sälö är de sista större öarna utanför Sotenäset innan det öppna Skagerack tar vid. Det är en speciell känsla att komma ut på Hållö och uppleva hur himmel möter hav. Sommartid går det reguljär båttrafik till ön från Smögens hamn.  

Hållö och Sälö är flacka och mycket utsatta för väder och vind. Nakna hällmarker dominerar och all buskvegetation som slån, nypon och vide är förvisad till de små sänkor och sprickdalar som finns på ön. På sina håll finns dock ytor med med gräs och ljungvegetation och det ska finnas runt tvåhundra olika växtarter på ön. Till dem hör salttåliga växter som sodaört, väskustarv, engelsk fetknopp och kustarun. I små vattensamlingar hittar man kransslinga, paddfot, smalkaveldun och vattenbläddra.  

Istidsspår

Den nakna Bohussgranitens mjuka rundning bär på många spår från den senaste inlandsisen i form av isräfflor, rännor och skärtråg. Med lite tur kan du även hitta jättegrytor på ön.

Båt- och fågelliv

Hållö är populär inte bara för sol och bad utan även som gästhamn och för fågelskådning. Härifrån kan man studera sträck av olika flyttfåglar som änder, lommar och alkor. Vissa år har ovanliga fåglar som islom, lunnefågel, jaktfalk och stormsvala observerats. Till häckfåglarna hör tofsvipa, enkelbeckasin, labb och rödbena. Det finns hare och mink på ön.  

Fyren

På öns högsta punkt står en mäktig fyr som stod färdig 1842. Redan 1862 bestämde man sig dock för att bygga på fyren med ett fem meter högt plåttorn och ovanpå den en laternin. Genom åren har sedan lyskraften och tekniken förbättrats och 1969 blev den helautomatiserad. Fyren förklarades 1935 som byggnadsminne.  

Det finns flera olika byggnader på ön. Förutom fyrvaktarbostaden finns det ett kapell och ett föreningsdrivet vandrarhem.  

Historiskt har mycket dramatik utspelat sig på och kring ön och det finns många historier om när båtar lidit skeppsbrott och vad som utspelade sig i farvattnen under andra världskriget. 

Föreskrifter för allmänheten

Känn erfinn välkomna att besöka Hållöarkipelagens naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

  • tälta eller ställa upp husvagn,
  • göra upp eld annat än på av förvaltaren anvisade platser,
  • plocka blommor och gräva upp växter,
  • medföra ej kopplad hund.

Fakta

Bildat: 1975
Areal: ca 292 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Sotenäs


Get Microsoft Silverlight

 

Rödbena. Foto: Kent-Ove Hvass
Rödbena. Foto: Kent-Ove Hvass.

 

Så hittar du hit

Sommartid utgår regelbundna badturer från Kungshamn.

 Mer om Hållö

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.