Mörttjärn

Tätortsnära friluftsliv

Naturreservatet Mörttjärn ligger i anslutning till Dals-Rostocks samhälle, ca 9 km väster om Mellerud. Området gränsar till det gamla sanatorieområdet. Naturreservatet ligger tätortsnära med en mängd strövstigar i området.

1911 stod sanatoriet färdigt, med många olika byggnader. Verksamheten har satt sin prägel på närområdet, med uppförda monument och parkmiljöer.

Området har sedan 1950-talet använts flitigt för friluftsliv.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturreservatet Mörttjärn men tänk på att det inte är tillåtet att

  • ställa upp husvagn/husbil,
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och ikullfallna träd och buskar,
  • gräva upp kärlväxter, samla in mossor, lavar, insekter och vedlevande svampar,
  • störa djurlivet genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt,
  • medföra okopplad hund med undantag för vid jakt med drivande/stötande hund och vid eftersök,
  • framföra motordrivet fordon, rida annat än på befintliga vägar,
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Fakta

Bildat: 2007
Areal: ca 27 hektar
Naturvårdsförvaltare: Melleruds kommun
Kommun: Mellerud

Mörttjärn är ett kommunalt naturreservat.


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Naturreservatet ligger sydväst om Dals-Rostocks samhälle. Området nås lätt från det f.d. sanatorieområdet.