Kalvö skärgård

Kalvöarna. Foto: Länsstyrelsen.

Knotiga martallar

Kalvö skärgård ligger norr om Torsö, norr om Mariestad. Öarna är låga och till stor del består de av kala hällmarker. Skogsbestånden domineras av mager tallskog som i vindutsatta lägen formats till s.k. martallar. Inslag av björk och asp finns särskilt i strandskogarna.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturvårdsområdet Kalvö skärgård men tänk på att det inte är tillåtet att

  • göra upp eld,
  • framföra motordrivet fordon,
  • förtöja båt mer än tre dygn på samma plats,
  • på ett störande sätt använda radio eller musikanläggning,
  • färdas eller uppehålla sig inom fågelskyddsområden årligen under tiden 1 april-31 juli.
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar.
  • plantera ut växt- eller djurart.   
  • samla in insekter, lavar eller mossor.

Att bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada stående träd och buskar är enligt 12 kap 2 § brottsbalken straffbart.

Fakta

Bildat: 2011 (naturvårdsområdet som bildades 1986 är ersatt av ett naturreservat)
Areal: ca 2417 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Mariestad

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Öarna kan bara nås med egen båt.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.