Brommö skärgård

Brommö skärgård. Foto: Länsstyrelsen.

Tallskog och sanddyner

Hovden med öarna däromkring är ett av de mest besökta utflyktsmålen i Mariestads skärgård. Här finns hällmarkstallskog och många fina badstränder med klippor och sand.

Tre öar är fågelskyddsområden med tillträdesförbud 1 april-31 juli. 

Västsidan av Brommö och Lindökroken har naturhamnar med viss service i form av toaletter och sophämtning.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturreservatet Brommö skärgård men tänk på att det inte är tillåtet att

  • elda på annat än av naturvårdsförvaltaren iordningställda eldstäder,
  • framföra motordrivet fordon,
  • förtöja båt mer än två dygn i följd på samma plats,
  • tälta mer än två dygn i följd på samma plats,
  • på land medföra ej kopplad hund,
  • anbringa tavla, plakat, affisch eller därmed jämförlig anordning,
  • på ett störande sätt använda radio, grammofon, bandspelare, musikinstrument eller dylikt,
  • färdas eller uppehålla sig inom de områden som angivits på bifogad karta under tiden 1 april-31 juli,
  • fälla eller på annat sätt skada stående döda träd.

Att bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada stående träd och buskar är straffbart enligt 12 kap 2 § brottsbalken.

Fakta

Bildat: 1987
Areal: ca 950 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Mariestad 

Området ingår i EU.s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Brommö ligger utanför Torsö, norr om Mariestad. Du tar Dig dit via Torsö och en mindre färja till Brommö, om du inte har egen båt. Färjan mellan Fågelö och Brommö tar dock endast cyklister och gående. Till öarna i Brommö skärgård måste du färdas i egen båt.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.