Hållsungamyren

Stora skönhetsvärden

Hållsungamyren utgörs av en vidgad del av en sprickdalgång. Den starkt brutna terrängen är glacialt präglad med isräfflor, rundhällar etc. Dalgångens botten upptas till stor del av kärrmark med några små vattenspeglar, rester av en tidigare sjö. Övergången från myr till bergbranter utgörs av sakta sluttande ängsmarker. Hela naturreservatet har stora skönhetsvärden och utsikten från högre belägna höjdryggar är imponerande.

Jungfrulin. Foto: Caroline Edelstam.

Rik flora

Floran är relativt rik. Av speciellt intresse är den kalkpåverkade ängsvegetationen på skaljordsgrund. Mot bergspartier växer rönn, slån, rosor och en. I de fuktigare delarna växer kärrtistel, kabbeleka, vattenklöver och revsmörblomma, medan de torrare till friska ängspartierna domineras av ängsgröe, darrgräs, luddtåtel, getväppling, jungfrulin och förgätmigej. Fåglar som har observerats är bland annat enkelbeckasin, ängspiplärka, berguv och stenskvätta.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Hållsungamyrens naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

  • plocka blommor och gräva upp växter,
  • medföra lös hund,
  • campa,
  • göra upp eld,
  • skräpa ned med glas, plåt, papper, plast och annat avfall,
  • framföra motorfordon, även moped.

Fakta

Bildat: 1970
Areal: ca 32 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Kungälv


Get Microsoft Silverlight

 Så hittar du hit

Området är beläget en och en halv km väster om Torsby kyrka. Infartsväg till parkering finner du vid byn Hållsunga. En mindre stig leder fram till myren.

Karta med serviceinformation

Åk kollektivt

Du kan åka till det här naturreservatet med Västtrafik.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.