Varaskogen

Kragjordstjärna i Varaskogen. Foto: Anders Stagen.

Varaskogen – ett svampeldorado vid Vänerns strand

Naturreservatet Varaskogen består av en 2,5 km lång kuststräcka med en mosaik av barrskog och myrmark inklusive små öar och skär. I väster finns klippiga stränder och i öster en hel del våtmarker.

På grund av Varaskogens speciella berggrund, gnejser med insprängda stråk av grönsten, är området en av det mest intressanta svampmarkerna i länet. Här finns många ovanliga arter som olika jordstjärnor, bullspindling och flockig puderskivling. Inga matsvampar för den vanlige svampplockaren men ett eldorado för svampintresserade. Inte mindre än 17 rödlistade arter har hittats i reservatet.

Här finns även en hel del intressanta växter, mycket beroende på kalkinnehållet i marken. På flera ställen växer kal tallört och skogsknipprot, typiskt kalkgynnade arter.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturreservatet Varaskogen men tänk på att det inte är tillåtet att

  • på land framföra motordrivet fordon annat än på befintlig väg,
  • på vatten framföra motordriven farkost i en högre hastighet än 7 knop,
  • förtöja båt mer än två dygn i följd på samma plats,
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående
    eller omkullfallna träd och buskar,
  • utplantera växt- eller djurart,
  • samla in insekter, lavar och mossor,
  • cykla annat än på befintlig väg.

Fakta

Bildat: 2008
Areal: ca 251 hektar (varav 146 vatten)
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Götene

Reservatet ingår i Natura 2000, EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden.


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Varaskogen är beläget vid Vänerns strand nordost om Hällekis mellan Sjöråsviken i väster och Forshemsviken i öster, i Götene kommun.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.