Vrångöskärgården

Vrångö. Foto: Kaisa Malmqvist.

Kargt land

Här möter besökaren en exponerad skärgård, trädfattig och karg. På större delen av öarna går berggrunden i dagen. Det jordtäcke som finns är oftast tunt och påverkat av havssalt. Finsediment med sammanhängande växttäcke förekommer bara i de lägsta partierna och i berggrundshålor. Starkt urspolade klapperfält finns på flera av öarna, särskilt storslagna på Vrångö. De markerar israndstråk som uppkom under landisens avsmältning.

Särpräglad natur att upptäcka, naturhamnar, rika möjligheter till bad och strövtåg samt närheten till storstaden har gjort det här reservatet till ett av de mest besökta sommartid i länet.

Ovanliga växter och mycket fåglar

Havsstrandsfloran är intressant. Många sällsynta eller mindre vanliga arter finns här, till exempel marrisp, vildsparris, krissla, strandmalört, ostronört och martorn. Också kalkkärren och torrängarna på skalunderlag är botaniskt intressanta.

De många småöarna och skären utgör fina häckningsplatser för skärgårdsfågel. Strandängar, marina grundbottnar, blockstränder och klipphyllor är betydelsefulla miljöer. Vitfågel och ejder dominerar till antalet, men här häckar också tobisgrissla, gravand, småskrake, labb, strandskata och tornfalk. Inte heller är det ovanligt att få se säl inom reservatets gränser.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Vrångöskärgårdens naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • campa,
  • medföra okopplad hund,
  • elda annat än på plats som förvaltaren anordnat för ändamålet,
  • gräva upp växter,
  • förtöja eller ankra upp husbåt för mer än ett dygn annat än inom anlagd båthamn.

Fakta

Bildat: 1979
Areal: ca 5184 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Göteborg 

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.


Get Microsoft Silverlight

 Så hittar du hit

Vrångö nås med färjor som utgår från Saltholmen. De andra öarna kan bara nås med egen båt.

Naturreservatsbroschyr

Åk kollektivt

Du kan åka till det här naturreservatet med Västtrafik.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.

 

Martorn. Foto: Kaisa Malmqvist.
Martorn är en sällsynt art på sandiga stränder. Foto: Kaisa Malmqvist.