Vargö

Vargö. Foto: Västkuststiftelsen.

Omtyckt utflyktsmål

Vargö är en av öarna i Göteborgs södra skärgård. Ön är med sina strövmarker och bad och möjligheter till fiske ett omtyckt utflyktsmål för befolkningen i Göteborgsregionen. Bälviken med sin fina sandstrand utgör det bästa badet. En tillgång för besökare är också Stjärnviks värdshus.

Särpräglat landskap

Ön är starkt kuperad och genomdras av parallella sprickdalar, som här och var utmynnar i vikar med bergsryggar, som ger strandkonturerna ett särpräglat, flikigt utseende. Typiskt för Vargö är också den vindpinade ekkrattskogen med inslag av björk, asp och bok. Saltängarna längs den stora bukten i nordväst är botaniskt intressanta med förekomst av bland annat landets bägge marrisparter.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Vargö men tänk på att det inte är tillåtet att

  • campa; dock får tältning ske efter tillstånd av förvaltaren och på av denne anvisad plats
  • medföra okopplad hund
  • elda annat än på plats som förvaltaren anordnat för ändamålet
  • förankra husbåt

Fakta

Bildat: 1986
Areal: Cirka 147 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Göteborg


Get Microsoft Silverlight

 Så hittar du hit

Från Saltholmen i Göteborg finns regelbunden sjötrafik hit med skärgårdsbåtarna.

Naturreservatsbroschyr

Åk kollektivt

Du kan åka till det här naturreservatet med Västtrafik.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.