Delsjöområdet

Delsjön. Foto: Anette Wigeborn-Bergström

Tätortsnära vildmark

Större delen av naturreservatet utgörs av en bergplatå genomsatt av spricksystem. Flera parallella nord-sydliga bergsryggar ger karaktär åt området. Jordtäcket är tunt eller saknas på höjderna. Den brutna terrängen gör området mycket varierande med hällmarker, tall- och rishedar, lövbrantskogar, myrmarker, sumpskogar och sprickdalssjöar.

Svarttjärn i norr är näringsrik och med ett rikt fågelliv. Delsjöarna är populära för bad och fiske. Det finns gott om leder och stigar att välja bland och även Bohusleden passerar genom området.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Delsjöområdet men tänk på att det inte är tillåtet att

  • tälta eller ställa upp husvagn,
  • framföra motorfordon, vartill även räknas moped, annorstädes än på för motorfordonstrafik tillåten väg inom området. Resp naturvårdsförvaltare kan dock meddela undantag för vissa fritidsarrangemang.
  • göra upp eld annat än på platser anvisade av förvaltaren,
  • framföra motorbåt,
  • rida på annat än därför tillåtna vägar och stigar.

Fakta

Bildat: 1984
Areal: ca 760 hektar
Naturvårdsförvaltare: Park- och naturförvaltningen, Göteborgs stad
Kommun: Göteborg, Härryda, Mölndal


Get Microsoft Silverlight

 Så hittar du hit

Delsjöområdet kan nås från många håll; t.ex. Skatås i Göteborg. Du kan också nå området från Öjersjö.

Karta med serviceinformation

 Läs mer

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.