Naturreservat

Ruskela källa 

Ruskela källa. Foto: Länsstyrelsen.
Faledreven och Brunnhemsleden passerar Ruskela källa. Foto: Länsstyrelsen.

Vandra på Faledreven, Skaraborgs bästa bevarade fädrev, och nå Ruskela källa, omgiven av mäktig granskog.

På Brunnhemsbergets västra sluttning ligger Ruskela källa, en liten källa som är omgiven av mäktig ängsgranskog. Från källan rinner Ruskelabäcken västerut. Granskogen vid källan är gammal och grov. Längs med bäcken finns en rik mossflora och rikligt med död ved. Skogen har också en mycket artrik marksvampflora.

Källan kan nås från en parkering i nordväst. Men du kan också välja att söderifrån vandra det 4 km långa fädrevet Faledreven som går från Segerstad kyrka till Ruskela källa. I anslutning till källan finns det bänkar och eldstad.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturreservatet Ruskela källa, men tänk på att det inte är tillåtet att

  • fälla träd och buskar, bryta kvistar eller ris,
  • skada eller ta bort döda träd och vindfällen,
  • plocka eller gräva upp gräs, örter, mossor, lavar eller svampar. Det är dock tillåtet att plocka bär och matsvamp,
  • fånga eller insamla ryggradslösa djur,
  • cykla eller rida annat än på befintliga vägar och leder,
  • elda, annat än på särskild anvisad plats,
  • framföra motordrivet fordon annat än på befintlig väg,
  • ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn,
  • anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch,
  • anordna läger, idrottstävling eller liknande som omfattar fler än 100 deltagare.

Fakta

Bildat: 2008 (regeringsbeslutet)
Areal: ca 27 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Falköping

Kontakta oss

Länsstyrelsen Västra Götalands län
vastragotaland snabela lansstyrelsen punkt se¤vastragotaland snabela lansstyrelsen punkt se
010-224 40 00
Get Microsoft Silverlight

Flugblomster. Illustration: Teresia Holmberg.
Flugblomster. Illustration: Teresia Holmberg.

Mer om Ruskela källa

Läs om Faledreven, en gammal väg mellan "Grannabacken" vid Segerstads kyrka till Ruskela källa, http://www.faledreven.se/

Naturreservatsbroschyr

Beslut om naturreservat

Klicka på länken för respektive naturreservat i listan för att läsa beslutet.